Susitarimas pasiektas, tikimės, jog juo nebus piktnaudžiaujama

  • 0 Comments
  • 948 Views

Primename, kad neseniai kartu su VĮ „Regitra“ administracijos atstovais vykome į Šiaulių filialą spręsti ten iškilusių, darbo organizavimo, problemų, dėl praktinio vairavimo egzaminų veiklos.

Tikriausiai jau susipažinote su generalinio direktoriaus Daliaus Prevelio išplatintu laišku, kuriame paaiškinama, kaip šią problemą ketinama spręsti. Tiems, kurie nespėjo susipažinti, dalį laiško rasite po profsąjungos pirmininko komentaro.

 „Pasikalbėję su darbuotojais, įvertinę administracijos argumentus, mes sutikome, kad būtų galima registruoti daugiau nei 7 egzaminuojamuosius, tačiau laikėmės pozicijos ir akcentavome, jog tokia praktika neturi tapti norma.

Toks taikymas galimas tik tais atvejais, kai yra reali tikimybė, jog dalis egzaminuojamųjų, remiantis ilgalaike stebėsena konkrečiame filiale ar grupėje, į egzaminą neatvyks, o egzaminuojamojo darbo krūvis neviršys nustatyto leistino.

Mūsų susitarimą su administracija šiuo klausimu, jog būtų leidžiama registruoti daugiau nei 7 egzaminuojamuosius, lėmė tai, kad siekėme ilgalaikėje perspektyvoje įvertinti tiek darbuotojo, tiek ir įmonės interesą.

Tikimės, jog ateityje, sprendžiant šią problemą, neliks vietos interpretacijoms, o mūsų profsąjungos ir administracijos susitarimu nebus piktnaudžiaujama“, – sakė  „Regitra“darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Evaldas Plokštys.

Generalinio direktoriaus Daliaus Prevelio išplatintas laiškas, kuriame paaiškinama, kaip bus sprendžiamos kilusios problemos ir dėl ko buvo susitarta su profesine sąjunga:

„Kartu su Egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimo išdavimo skyriaus kolegomis ieškojome atsakymų į iškilusius klausimus.

Planavimas daugiau nei 7 egzaminų per dieną;

Tam, kad paaiškinti kodėl filialo direktorius ar vyresnysis specialistas tam tikrais etapais priima sprendimą suplanuoti komandai daugiau nei 7 praktinio vairavimo egzaminus, pasitelkėme statistinius duomenis (vertinta 2019-2020 metai):

  • Šiauliuose, Telšiuose ir Mažeikiuose neįvykusių (neatvykus egzaminuojamajam, tame tarpe, kai nepateikia visų dokumentų) praktinio vairavimo egzaminų skaičius yra apie vidurkį, vertinant visus padalinius, teikiančius praktinio vairavimo egzaminų paslaugą;
  • kliento laukimo laikas praktinio vairavimo egzamino paslaugai gauti – Mažeikiuose ir Telšiuose pats trumpiausias vertinant visus metus – dalinamasi 1-3 vietomis visus metus, vertinant 12 padalinių per visą Lietuvą. Šie skaičiai rodo, kad vietinis klientas gali būti drąsesnis atšaukiant savo egzaminą, nes vėliausiai už dviejų savaičių gali tikėtis naujo laiko egzaminui. Kartu trumpas laukimo laikas prikviečia dalį klientų iš kitų miestų, kur laukimo laikas gali būti ir du arba trys mėnesiai. Šiauliai yra ties viduriu, 5-7 vietos, vertinant 12 padalinių;
  • vertinant šį 2019-2020 metų laikotarpį buvo pasižiūrėta kaip Šiaulių, Telšių ir Mažeikių egzaminuotojai atrodo pagal vidurkius priimamų egzaminų skaičiaus per dieną – didžiausias užfiksuotas vidurkis šiame laikotarpyje bendrai LT yra 6,8. Šiaulių filialo ir grupių egzaminuotojų (specialistų) dienos vidurkiai pasiskirsto tarp 5,1 ir 6,3. Tai rodo, kad netgi kartais planuojant po 8 egzaminus, minėtų padalinių darbuotojai nėra per visą LT turintys daugiausiai priimtų egzaminų vidurkį per dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad ir kiti filialai ar grupės, vertindami neatvykstančių klientų skaičių ir kitus aspektus, taip pat kartais planuoja komandai daugiau nei 7 praktikos egzaminus per dieną.

Apibendrinant aukščiau pateiktą informaciją, matome, kad kiekvienas padalinys yra unikalus pagal savo dydį, eismo intensyvumą (eismo kamščių tikimybę ir pan.), klientų įpročius, esamų darbuotojų skaičių, priimamų egzaminų vidurkius, todėl manome, kad kiekvieno padalinio vadovas ar vyresnysis specialistas turi atsižvelgti į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir būti lankstus planuojant priimamų egzaminų srautą. Atitinkamai darbuotojai turėtų vertinti, kad šiai veiklai galioja sezoniškumas – tam tikru metu turint galimai didesnį intensyvumą, kitu metu – laisvo laiko, kai nėra klientų – gali būti daugiau.

Norisi paliesti ir jautrią atlygio temą. Mažas priminimas – kai yra vertinama bendrai padalinio ar atskiros jo veiklos efektyvumas – kaip pavyzdys, ar egzamino kaina vertinant darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudas  ir gautas pajamas yra vienoda vertinant pvz. visus 12 padalinių – yra vertinama ne tik PDU, kuris skaičiuojasi pagal DKAM, bet yra vertinama ir BDU – taigi kiekvienas darbuotojas turėtų siekti ne tik asmeninės naudos atlygio (PDU aspektu) atžvilgiu, bet ir dėl padalinio veiklos efektyvumo visada siekti turėti DKAM – 1.

                      Kalbant apie DKAM, Šiaulių filiale iškilo klausimas ar C kategorijos egzaminai skaičiuojami ir vertinami DKAM. Taigi patikiname  – C kategorijos operacijos įskaičiuotos prie „kitų kategorijų“ su laiko norma 61 min.

Kitas opus, o gal net pagrindinis – tai vidinės komunikacijos padalinyje ir įmonėje  klausimas. Visų pirma nuoširdžiai džiaugiamės, kad darbuotojai kelia jiems rūpimus klausimus ir ieško atsakymų –  tik visi vienodai suprasdami kokie mums, kaip įmonei, kaip vadovui, kaip darbuotojui keliami tikslai ir lūkesčiai ir kodėl priimami vieni ar kiti sprendimai –  galėsime sklandžiai dirbti vienoda kryptimi. Kartu susiklosčiusi situacija Šiaulių filiale ir filialo grupėse parodė, kad visi kartu dar galime ir turime padirbėti su teisinga informacijos sklaida ir jos supratimu. Tad kviečiame filialo direktorių ir vyresniuosius specialistus savalaikiai komunikuoti visą informaciją ir įsitikinti ar Jūsų komunikuojama informacija yra suprasta, o darbuotojus visų pirma atvirai klausti vadovo, jei yra neaiški viena ar kita informacija. 

Iškilus papildomiems klausimams šiais ir kitais klausimais visada kviečiame kreiptis rita.kastanauskiene@regitra.lt“, – rašoma laiške.

Kviečiame susisiekti ir su „Regitra“ darbuotojų profesine sąjunga, esame pasirengę Jus išklausyti, aiškintis iškeltas problemas, ieškoti jų sprendimų. Rašykite mums el.paštu regitra.profsajunga@gmail.com

administrator