Tarnyboje COVID-19 užsikrėsti rizikuojantys pareigūnai neturi jausti finansinių nuostolių

  • 0 Comments
  • 1422 Views

Vykdydami savo pareigas pareigūnai neturi galimybės pasirinkti su kuo kontaktuoti, o su kuo – ne, tad visiškai natūralu, kad būtent jie dažniau rizikuoja užsikrėsti  ir COVID -19. Kilus įtarimams, jog pareigūnas galėjo bendrauti su įtariamai užsikrėtusiu ar sergančiu asmeniu, privaloma saviizoliacija.

Kaip kompensuojami dėl tarnybos kylantys finansiniai praradimai, kokias teises turi nuo tarnybos nušalinamas ar saviizoliuotis privalantis, ar laukiantis COVID-19 tyrimo rezultatų pareigūnas,  susirūpino Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (toliau – LTPF), kuri, vos prasidėjus karantinui Lietuvoje, dar šių metų balandžio pradžioje kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją.

COVID-19 susirgimų daugėjant primename, kokias teises turi pareigūnai ir kaip situaciją turėtų spręsti įstaigos.

Pasak VRM viceministro Česlovo Mulmos, Vidaus tarnybos statute (toliau – VTS) ir kituose teisės aktuose yra numatyta pakankamai teisinių galimybių lanksčiai spręsti dėl pareigūnų teisinės padėties ir apmokėjimo būtinos saviizoliacijos laikotarpiu, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios situacijos ypatumus.

Įvertinusi galiojančius teisės aktus, prireikus pareigūnui taikyti saviizoliaciją, Vidaus reikalų ministerija rekomendavo visoms įstaigoms vadovautis toliau nurodytomis teisinėmis galimybėmis:

  • VTS 51 straipsnio 1 dalyje nustatyta galimybė pareigūnui suteikti iki 10 darbo dienų papildomų mokamų atostogų.
  • VTS 49 straipsnyje nustatytos kasmetinės atostogos, kurios gali būti suteikiamos pareigūnui sutikus.
  •  Prireikus taikyti saviizoliaciją, gali būti taikomas nuotolinis darbas (jei tai įmanoma, atsižvelgus į pareigūno atliekamų funkcijų pobūdį).
  • Vadovaujantis VTS 46 straipsniu, gali būti koreguojamas pareigūno darbo (pamainų) grafikas ir saviizoliacijos laikotarpiu nustatomas poilsio laikas. Ši galimybė ypač rekomenduotina tais atvejais, kai pareigūnui negali būti taikomas nuotolinis darbas, pareigūnas dirba pamainomis ir saviizoliacijos laikotarpis yra santykinai neilgas (pavyzdžiui, kelios dienos, kol laukiama tyrimo dėl COVID-19 rezultato).
  •  Prireikus taikyti saviizoliaciją, pareigūnas taip pat gali kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kad jam, vadovaujantis Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V- 238/A1-170, būtų išduodamas 14 kalendorinių dienų elektroninis nedarbingumo pažymėjimas, nurodant priežastį „Epideminė situacija“ ir atitinkamą ligos kodą, jei pareigūnas buvo užsienio šalyje arba turėjo sąlytį su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir jam nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba darbdavys jam nepaskelbė prastovos. Laikinojo nedarbingumo laikotarpiu pareigūnui mokama ligos išmoka teisės aktų nustatyta tvarka.
  • VTS 66 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta galimybė kompensuoti pareigūno vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumą, jei tam yra pagrindas (vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“).

Vidaus reikalų viceministras akcentavo, jog priimant sprendimus dėl pareigūnų, kurie turėjo kontaktą su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga asmeniu, vykdydami tarnybines pareigas, būtina užtikrinti tokių priemonių taikymą, dėl kurių šie pareigūnai neturėtų finansinių praradimų arba jie būtų minimalūs.

Vidaus reikalų ministerijos nuomone, VTS 45 straipsnyje nustatytas pareigūnų nušalinimas nuo pareigų galėtų būti taikomas tik išimtiniais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių nebūtų galimybės taikyti pirmiau nurodytų priemonių ir kai pareigūno kontaktas su įtariamu ar sergančiu COVID-19 liga asmeniu nėra susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu.

administrator