Tarptautinėje konferencijoje Romoje aptariami darbuotojų teisių pažeidimai

  • 0 Comments
  • 1485 Views

Šiomis dienomis Romoje (Italija) vyksta  tarptautinė EQUAL POLICE konferencija, kurioje dalyvauja Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė, LPPS Kauno skyriaus pirmininkė Lilė Žukaitė bei Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir Evelina Surkova.

Lietuvos atstovės, beje, kaip ir kitų konferencijoje dalyvaujančių šalių atstovai,  turėjo galimybę prisistatyti konferencijos dalyviams bei pasidalinti patirtimi.

Konferencijoje nagrinėjami su darbuotojų teisėmis susiję klausimai, darbuotojų teisių pažeidimai ir jų sprendimo būdai, Europos Sąjungos vaidmuo skatinant moterų darbuotojų teises į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose įmonėje.

Daug dėmesio skiriama temai, kuria norima rasti atsakymą, kaip pasiekti, jog Europos policijos veikloje dalyvautų  daugiau moterų, taip pat nagrinėjamos problemos, susijusios su darbuotojų teisių pažeidimais, aiškinamasi, kas ir kaip efektyviausiai gali padėti sprendžiant šias problemas.

administrator