Teisingumo ministrui profesinės sąjungos priminė pažadus ir išsakė problemas

  • 0 Comments
  • 244 Views

Praėjusią savaitę vykusiame profesinių sąjungų atstovų susitikime su Teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi  buvo aptarti kelionės išlaidų kompensavimo, koeficientų jaunesnės ir vidurinės grandies pareigūnams, ištarnavusiems 10 metų, kėlimo, pavojingo darbo sąlygų reglamentavimo, biudžeto, naujų uniformų, vėluojančių atlyginimų Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojams  ir kiti svarbūs klausimai.

Pasak Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininko Kęstučio Pauliuko, profesinė sąjunga priminė, jog reikėtų atnaujinti kolektyvinę sutartį. Šiam procesui vykti, būtinas Vyriausybės leidimas. Teisingumo ministras sakė esantis suinteresuotas, jog tokia sutartis būtų ir pažadėjo, kreiptis į Vyriausybę, kad procesas pajudėtų, o  atnaujinta bausmių vykdymo sistemos kolektyvinė sutartis būtų pasirašyta.

Vienas opiausių klausimų šiuo metu, dėl kurio kol kas nėra iki galo susitarusios Teisingumo ir Vidaus reikalų ministerijos – kelionės išlaidų kompensavimas. Profesinės sąjungos pasiūlė, kad pareigūnams būtų kas mėnesį mokama 180 EUR kompensacija. Teisingumo ministras teigė, kad bausmių vykdymo sistemos pareigūnų sąlygos negali būti bloginamos ir žadėjo išspręsti problemą, bendradarbiaudamas su Vidaus reikalų ministru.

„Kompensacijos sprendimas labai svarbus pareigūnams, nes jų, kaip ir kai kurių kitų statutinių įstaigų darbuotojų, darbo vietos yra nutolusios. Šios problemos  sprendimą atidėliojant bus vis sunkiau pritraukti dirbti pareigūnus iš didesnių miestų“, – sakė LRITĮPS pirmininkas.

Susitikime, anot K.Pauliuko, buvo priminti praėjusiais metais duoti pažadai dėl koeficientų pareigūnams, dirbanties daugiau nei 10 metų, kėlimo: viduriniosios grandies pareigūnams, kurių koeficientas nuo 5 iki 8, pakelti 0,5 punkto, o jaunesniosios grandies – kurių koeficientas nuo 5 iki 7, ir kuriems nebuvo pakeltas koeficientas 2018 m. rudenį, taip pat 0,5 punkto. O toks koeficientas kaip 4 , turėtų šiais metais iš viso išnykti.

K.Pauliukas teigė, jog pažadus privalu vykdyti ir tam turi būti surasta lėšų. Apie koeficientų didinimą buvo kalbama ir susitikime Kalėjimų departamente (Išsamiau apie šį susitikimą informuosime vėliau).

Teisingumo ministrui profesinių sąjungų atstovai išsakė pastabas dėl 2019 m. biudžeto, kurį pristatė Kalėjimo departamentas. Pareigūnų atstovai atkreipė dėmesį, jog visiškai neaišku, kaip  pinigai paskirstyti, todėl ministras pažadėjo, kad Kalėjimų departamentas dar kartą turės pristatyti biudžetą aiškiai, skaidriai, kad socialiniams partneriams nebekiltų klausimų.

Profesinių sąjungų atstovai teigė, nesulaukiantys Kalėjimų departamento sprendimo dėl pavojingo ir labai pavojingo darbo apibrėžimo.

Anot LRITĮPS pirmininko, nors sutinkama, jog atliekamas darbas priskirtinas prie pavojingo arba labai pavojingo, tačiau iki šiol nėra aiškaus traktavimo ir apibrėžimo, kokios sąlygos rodo, jog darbas priskirtinas šioms kategorijoms, todėl buvo paprašyta ministro įsikišti į šį procesą.

Iškeltas ir naujų uniformų klausimas. Profesinės sąjungos teigė, kad išduodama mažiau uniformos dalių, o jos kokybė prasta. Ministro buvo paprašyta, kad būtų atsižvelgta į pareigūnų, dirbančių 24 val. pastabas dėl uniformų. Kol kas naujos uniformos nėra patvirtintos, laukiama pastabų iš Kalėjimų departamento.

Kalbėta ir apie Marijampolės ir Pravieniškių pataisos namų pareigūnus, sužalotus tarnybos metu 2018 m. spalio –gruodžio mėnesiais paskatinimo. Ministras tokiam siūlymui pritarė.

Susitikimo metu neaplenkta ir Alytaus pataisos namuose susiklosčiusios situacijos tema. Profesinės sąjungos ministro buvo paprašyta paviešinti audito rezultatus.

Anot Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos(VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, ministras išpildė prašymą, gal ne tokia apimtimi, kaip norėtasi, tačiau vis dėlto, tai gerai, nes šių rezultatų laukė pareigūnų bendruomenė. Profesinių sąjungų atstovai iškėlė ir atsakomybės bei žalos atlyginimo klausimą.

Su Teisingumo ministru kalbant apie situaciją Laisvės vietų atėmimo ligoninėje, priminta, jog laikinasis šios įstaigos vadovas nevykdė Kalėjimų departamento ir profesinių sąjungų susitarimo,kad pareigūnams paskutinį 2018 m. ketvirtį turi būti apmokamos  30  val.dirbtų viršvalandžių, tuo tarpu laikinasis vadovas ėmėsi kitų veiksmų ir pareigūnams liepė imti laisvadienius. Profesinės sąjungos paprašė, kad būtų atliktas auditas už dvejus metu, norint išsiaiškinti, kaip buvo mokami priedai, atlyginimai, skirstomos lėšos šioje įstaigoje. Ministras pažadėjo imtis veiksmų.

Buvo kalbama apie Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos ir Kriminalinės žvalgybos informacijos skyrių sujungimą, nes du skyriai, atliekantys tą patį darbą turi po viršininką. Teisingumo ministras teigė, jog nedelsiant vasario mėnesį bus imtasi reoganizacijos Kriminalinės žvalgybos valdyboje, kad dviejų vadovų nebeliktų.

Dėl atrankų į Probacijos tarnybos ir Kalėjimų departamento mokymų centro vadovo pareigas, Teisingumo ministras patikino, jog į abi vietas paskelbtas konkursas ir tikimasi sulaukti protingų, atsakingų, tvirtų,vadovų, sugebėsiančių bendrauti su pareigūnais, įgauti jų pasitikėjimą, gebėti išklausyti, dirbti komandinį darbą. Į minėtų atrankų komisijas, ministras pažadėjo, pakviesti ir profesinių sąjungų atstovus.

 

 

administrator