Pareigūnų veiklos vertinimas: ką privalote žinoti?

  • 0 Comments
  • 356 Views

Lietuvos policijos profesinė sąjunga, prieš prasidedant metiniams pareigūnų veiklos vertinimams, nori priminti apie vertinimų eigą, vertinamo pareigūno teises ir galimybę gauti profesinės sąjungos pagalbą bei atstovavimą.

Atstovaudami savo narių interesams, aktyviai dalyvaujame jų  vertinimo procedūroje –  konsultuojame  dėl vertinimo,  padedame surašyti motyvuotą prašymą komisijai, dalyvaujame jos posėdyje, esant nepalankiam sprendimui, rengiame skundą tarnybinių ginčų komisijai ar teismui, kur atstovaujame pareigūno interesams.

Profesinė sąjunga atkreipia dėmesį, kad Policijos departamento 2019 m. rekomendacija atliekant vertinimus 2019 metais <…> taikyti vertinimo priemones, kurios nėra susijusios su didesnio pareiginės algos koeficiento nustatytu <…> iš esmės reiškia rekomendaciją pareigūnų nevertinti „labai gerai“, nes objektyviai egzistuojančios galimybės perkelti tokius pareigūnus į aukštesnes pareigas yra ribotos, todėl tokia rekomendacija vertintina kaip neteisėta, savaime užprogramuojanti ginčo kilimą ir prieštaraujanti vertinimo instituto esmei bei vertinimo tikslui – kasmet visapusiškai ir objektyviai įvertinti pareigūnų kvalifikaciją,  veiklos rezultatus ir tinkamumą einamoms ar aukštesnėms pareigoms.

Profesinės sąjungos nariai yra nemokamai konsultuojami teisiniais, su tarnyba susijusiais klausimais. Todėl tais atvejais, kai pareigūnai tendencingai neįvertinami labai gerai, laikantis minėtos rekomendacijos, o taip pat ir kitais atvejais, patariame raštu nesutikti su tokiu vertinimu, informuoti profesinę sąjungą, kuri atstovaus narių interesus. Kilus abejonių, neaiškumų, dėl Jūsų teisių bei garantijų ir jų įgyvendinimo būdų, maloniai prašome kreiptis į profesinę sąjungą: tel. 8 684 93818, el. p. info@profsajungos.eu

Šioje nuorodoje rasite Pareigūnų veiklos atmintinę VERTINIMAI

 

administrator