Vadovams – kursai Jungtinėje Karalystėje, pareigūnams –„tarnybos metu“

  • 0 Comments
  • 1182 Views

Kol Generalinis komisaras krimto anglų kalbos kursus karo akademijoje, o teritorinių policijos komisariatų vadovams ieškoma anglų kalbos kursų Jungtinėje Karalystėje, eiliniams pareigūnams lieka tik mokymasis  nuotoliniu būdu tarnyboje, o iš tiesų – asmeninio laiko sąskaita.

Generalinis komisaras šių metų pradžioje išleido įsakymą, kuriame nustatė, jog policijos pareigūnai privalo baigti mokymus pagal nuotolinio mokymo programą „Bendrieji veiklos pagrindai“ ir išlaikyti žinių patikrinimo testą.  Mokslui tarnybos metu skiriama ne mažiau nei 2 val. per savaitę.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, profesinės sąjungos pasisako už pareigūnų kvalifikacijos kėlimą, galimybių tobulėti sudarymą, tačiau mokymai, pavadinti „Bendrosios kompetencijos pagrindai” yra ydingi savaime, kadangi tarsi preziumuojama, kad didelį darbo stažą turintys pareigūnai neturi bendrosios kompetencijos, jiems trūksta kvalifikacijos pagrindų.

Kitas ydingas dalykas, anot VAITĮPS pirmininko, kad absoliučiai tų pačių dalykų turi mokytis visiškai skirtingas funkcijas atliekantys pareigūnai, kaip pavyzdžiui kriminalinės policijos specializuotų padalinių, bendruomenės, areštinės ir konvojaus, kelių, mobilaus būrio pareigūnai.

„Stebina, kad tokių subtilių dalykų, kaip įvykio vietos apžiūra, pėdsakų paėmimas, mokomasi prie kompiuterio! O žinant kokie darbo krūviai, sunku patikėti, jog pareigūnas tarnybos metu galės mokytis netrukdomas“, – sakė V.Jagminas.

Profesinės sąjungos, kaip didelę grėsmę įvardina ir tai, jog neišlaikius testo, pareigūnams bus atliekama neeilinė atestacija.

„Paradoksas, tačiau neeilinė atestacija galės būti taikoma ir savo užduotis viršijantiems, pavyzdingai pareigas atliekantiems pareigūnams. Stebint dabartines tendencijas akivaizdu, kad tai dar viena PD spaudimo forma savo nuomonę išsakyti nebijantiems, tinkamų darbo sąlygų bei apmokėjimo už jį reikalaujantiems pareigūnams“ , – sakė Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

LRITĮPS pirmininkas nesupranta, kaip Policijos departamentas gali ieškoti kalbos kursų užsienyje vadovams, kai nėra pinigų pareigūnams už dirbtus viršvalandžius, trūksta lėšų darbo užmokesčiui, o visų tarnybinių susirinkimų metu vadovai kalba apie būtinybę taupyti.

Pasak V.Jagmino, pareigūnų bendruomenė nori žinoti, kodėl pasirinktas būtent nuotolinis būdas, kai yra specialios mokymo įstaigos pareigūnų kvalifikacijai kelti, bei kiek nuotoliniai mokymai policijos bendruomenei kainavo?

„Policijos vadovybė deklaruoja kad trūksta pinigų apmokėti viršvalandžius dirbantiems pareigūnams, todėl kyla klausimas, kiek kainuoja tokių mokymų organizavimas, kokie priedai buvo išmokėti „lektoriams”, kurių, mūsų žiniomis, dauguma aukštas pareigas PD užimantys vadovai. Kyla pagrįsta abejonė dėl lėšų panaudojimo“, – teigė K.Pauliukas.

Profesinės sąjungos teigia, jog situacija dviprasmiška ir etikos požiūriu, kai Generalinis komisaras darbo metu mokosi anglų kalbos, padalinių vadovams ieškoma kursų užsienyje, eiliniams pareigūnams lieka nuotoliniai mokymai.

administrator