Valdymo komitete priemokų ir kolektyvinės sutarties klausimai

  • 0 Comments
  • 546 Views

Š.m. kovo 8 d. vyko Valstybės sienos apsaugos tarnybos Valdymo komiteto posėdis. Jame svarstytas priemokų už tarnybos specifiką nustatymas VSAT pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje ir kiti klausimai

Posėdyje dalyvavo Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa, Lietuvos teisėsaugos federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.

Posėdžio dalyviams trumpai pristatyti planuojami pokyčiai VSAT pareigūnų darbo apmokėjimo sistemoje ir tokio pertvarkymo tikslingumas – darbo apmokėjimo sąlygų suvienodinimas giminingose institucijose, kad būtų išvengta pareigūnų perėjimo iš vienos statutinės įstaigos į kitą.

Įsigaliojus Vidaus tarnybos statutui nuo š.m. sausio  pareigūnams skiriamos priemokos už  tarnybos  specifiką, VSAT planuoja dar papildyti VSAT pareigūnų darbo apmokėjimo sistemą ir taip bandyti spręsti pareigūnų nekomplekto problemą G. Žagunio, Tribonių, Padvarionių, Lavoriškių ir iš dalies Kenos pasienio užkardose.

Planuojama, kad priemokos dydis galėtų būti 150 Eur į rankas pareigūnams, dirbantiems G. Žagunio, Tribonių, Padvarionių, Lavoriškių ir Kenos pasienio užkardose, taip pat sprendžiamas klausimas  ir dėl Pasieniečių mokyklos, nes ir šiame VSAT struktūriniame padalinyje yra didelis dėstytojų trūkumas.

Jeigu būtų nuspręsta mokėti tokias priemokas, per mėnesį reikėtų apie 200 tūks. Eur. Priemoka būtų mokama kiekvieną mėnesį, nustatant pusmečiui ar ketvirčiui, o atsižvelgiant į patvirtintą darbo užmokesčio biudžetą, sprendžiama dėl priemokos mokėjimo ir kitais metais.

Valdymo komiteto posėdyje nutarta Įvertinti ESPAV pasiūlytas formuluotes dėl priemokos nustatymo, ir profesinėms sąjungoms teikti siūlymus dėl jos tobulinimo darbine tvarka.

Kitas svarstytas klausimas – Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinė sutartis.

Komiteto nariai buvo informuoti, kad Vidaus reikalų ministerijai pateiktas Vyriausybės nutarimo projektas dėl įgaliojimų VSAT suteikimo derėtis ir pasirašyti Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį. Ministerijos atstovai informavo, kad ministerija gavo analogišką kreipimąsi iš policijos, todėl sprendžiamas klausimas dėl šių įgaliojimų apjungimo.

Valdymo komitete buvo pasiūlyta, kad darbine tvarka iki balandžio vidurio profesinių sąjungų atstovai pateiktų VSAT tarpusavyje suderintą Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinės sutarties projektą.  Valdymo komitetas tokiam pasiūlymui pritarė, projektą profesinių sąjungųbatstovai turės pateikti iki balandžio 15 d.

administrator

Leave A Comment