Vilniaus apskrities policijos viršininko sprendimas vienys ar skaldys bendruomenę?

  • 0 Comments
  • 1580 Views

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas teigia, jog Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko priimtas sprendimas dėl sutaupytų darbo užmokesčio lėšų paskirstymo skaldys kolektyvą, nes jame palikta išlyga, jog iki 20 proc. darbuotojų bus galima paskatinti iki 50 procentų didesne priemoka.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo komitete profesinių sąjungų atstovai buvo nusprendę, jog sąžiningiausia ir teisingiausia, atsižvelgiant ir į tai, jog trūksta daugiau nei 500 pareigūnų, išmokėti visiems vienodo dydžio vienkartines išmokas, o Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato administracijos atstovai manė kitaip ir pasiūlė dalį darbuotojų – labiau nusipelniusių –  paskatinti didesnėmis priemokomis nuo 50 iki 100 proc. dydžio, kurios reikšmingai skirtųsi nuo kitiems darbuotojams skirtų.

Vilniaus apskrities VPK administracijos atstovai nuomonės nepakeitė ir profsąjungų argumentai, jog labiau nusipelniusius darbuotojus galima būtų ir reikėtų skatinti jų kasmetinio ir neeilinio vertinimo metu.

„Todėl siekdamos kompromisinio sprendimo, profesinės sąjungos pasiūlė iki 10 proc. darbuotojų, išimtiems tvarka skirti ne daugiau nei iki 30 proc. didesnes priemokas. Šį siūlymą profesinės sąjungos argumentavo, jog dėl COVID-19 krizės, migrantų krizės valdymo, galėjo atsirasti papildomų darbų, kurie galbūt nebuvo įvertinti ar įvertinti nepakankamai. Tačiau Valdymo komiteto sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, galutinį sprendimą priima Vilniaus apskrities VPK viršininkas“, – sakė VAITĮPS pirmininkas.

Tai, kad apskrities komisariatų vadovai galės kai kuriems darbuotojams skirti didesnes priemokas nei daugumai, nesant aiškių kriterijų, profesinės sąjungos atstovo nuomone, skaldys, o ne vienys kolektyvus.

„Valdymo komitete mes siūlėme, siekiant skaidrumo, didesnių priemokų konkretiems darbuotojams skyrimą nagrinėti komisijose, kurios, įvertinusios teikimų objektyvumą, siūlymui pritartų arba atmestų. Labai gaila, kad Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariato vadovybei nepavyko atsikratyti pagundos skirstyti darbuotojus į nusipelniusius ir mažiau nusipelniusius. Tai iš tiesų sukelia daug erzulio kolektyve, įžiebia nesantaikos kibirkštį ir kursto nereikalingas kalbas. Todėl profesinė sąjunga ragina komisariatų vadovus nesinaudoti Vilniaus apskrities viršininko įsakyme palikta išimtimi, o darbuotojus paskatinti vienodomis priemokomis“, – pasiūlė VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas.

Vilniaus miesto policijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vladas Sanda teigia pritariantis VAITĮPS pirmininko siūlymams.

„Palaikau raginimą  nekiršinti kolektyvo bei sutaupytas lėšas paskirstyti vienodai, todėl, kad taupėm visi, nepriklausomai kas geriau ar kas blogiau dirbo, visi dirbome už kelis. O geriausius darbuotojus reikėtų įvertinti metinių vertinimų metu. Tam jie ir yra. Tiek metinių, tiek ir neeilinių vertinimų metu galima pakelti ir atlyginimą, ir pareigas. Sutaupytas darbo užmokesčio lėšas reikėtų skirti visiems vienodai. Kviečiu Vilniaus apskrities policijos komisariatų vadovus būti ne tik protingiems bet ir išmintingiems“, – sakė V.Sanda.

administrator