Vilniaus komisariato vadovybė pažeidimo nemato, profsąjunga – rengia skundą teismui

  • 0 Comments
  • 1453 Views

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo komiteto posėdyje buvo pristatytas  šio komisariato biudžetas, aptarti pareigūnų metinio tarnybinės veiklos vertinimo principai,  Vilniaus miesto šeštojo PK prijungimas prie Vilniaus miesto penktojo PK , mobingas ir psichologinis klimatas komisariato padaliniuose. Profesinių sąjungų atstovai kėlė klausimus dėl laisvų pareigybių komplektavimo galimybės, atlyginimo skirtumo tarp pareigybių ir kt.

Pristatant biudžetą paaiškėjo, nors palyginus su 2022 m., šių metų Vilniaus apskr. VPK biudžetas didesnis – skirta 57 156,0 tūkst. Eur, kylant prekių ir paslaugų, remonto darbų kainoms, situacija gali būti sudėtingesnė, o lėšų prekėms ir paslaugoms pritrūkti. Eiliniam pareigūnų vertinimui lėšų skirta tiek, kad ketinama 70 proc. (nuo visų pareigybių) darbuotojų įvertinti labai gerai ir padidinti jų koeficientą po 0,5. Lėšos, kaip ir kasmet, skirtos ir Vilniaus mieste dirbančių pareigūnų Sostinės priemokai, iš viso 3 650 tūkst.Eur.

Valdymo komiteto nariai diskutavo dėl laisvų pareigybių komplektavimo galimybės, nes šiuo metu komisariate yra didelis ne komplektas, laisvos 440 pareigybės. Diskutuota ir dėl tarnybinio transporto išlaikymui skirtų lėšų panaudojimo, planuojamo Vilniaus apskr. VPK pastatų, šaudyklų remonto, pareigūnų aprūpinimo ir kt.

Valdymo komitete taip pat buvo aptartas Tarnybinės veiklos vertinimo procesas, kaip jis vyks, kiek preliminariai pareigūnų bus įvertinta.  

Jame, anot Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininko, nebuvo detalizuoti vertinimo kriterijai, nei tai, kad, jeigu pareigūnai nebus išlaikę fizinio pasirengimo įskaitų, jie negalės būtų įvertinti „labai gerai“.

„Tik po Valdymo komiteto posėdžio sužinojome, jog sprendimas nevertinti pareigūnų „labai gerai“, jeigu jie nelaikė fizinio pasirengimo, šaudymo ar savigynos normatyvų, buvo priimtas dar iki minėto posėdžio Vadovų pasitarime. Apmaudu, kad su profesinėmis sąjungomis šia tema nediskutuota“, – sakė VAITIPS pirmininkas.

VAITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas iškėlė skyrių vadovų ir vyriausiųjų tyrėjų vertinimo, pareiginės algos ir atsakomybės skirtumų klausimą, dėl to kilo diskusija.  

Nutarta, pavesti Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovams š. m. balandžio mėnesį bendrų pasitarimų metu, dalyvaujant profesinių sąjungų atstovams, pavaldiems pareigūnams motyvuotai paaiškinti priimtų sprendimų dėl tarnybinės veiklos vertinimo priežastis. Informuoti profesinių sąjungų atstovus apie pasitarimo datą ir laiką.

Svarstant Vilniaus miesto šeštojo PK prijungimą prie Vilniaus miesto penktojo PK, VAITĮPS pirmininkas teiravosi kaip bus įgyvendinimas komisariatų jungimas bei dėl įspėjimo lapelių apie galimą atleidimą įteikimo.

Vilniaus apskrities VPK viršininkas paaiškino, kad įspėjimo apie galimą atleidimą lapeliai nebus teikiami, nes Vilniaus miesto šeštojo PK pareigybės pervardijamos ir perkeliamos į Vilniaus miesto penktąjį PK, esminės darbo sąlygos (atlyginimas, darbo apimtis ir vykdomos funkcijos) nesikeičia. Tačiau Vilniaus apskrities VPK viršininko atsakymas profesinių sąjungų atstovų neįtikino, jų nuomone, įspėjimo lapeliai turėtų būti įteikiami.

Todėl nuspręsta, pavesti Vilniaus apskr. VPK VOS pateikti profesinių sąjungų atstovams Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymus dėl pareigybių įsteigimo, naikinimo bei perkėlimo ir pervardijimo, įgyvendinant Vilniaus miesto šeštojo PK prijungimą prie Vilniaus miesto penktojo PK.

Išgirdęs tokią informaciją VAITĮPS pirmininkas replikavo, kad dėl pažeistų darbuotojų teisių prijungiant Vilniaus 6-ą policijos komisariatą prie 5-o policijos komisariato, profesinė sąjunga rengs skundą ir kreipsis į teismą.

Dar viena tema, kurią nagrinėjo Valdymo komitetas – mobingo apraiškos bei psichologinis klimatas Vilniaus apskr. VPK padaliniuose. Profesinių sąjungų atstovai paragino Vilniaus apskr. VPK vadovybę spręsti šią problemą, pritaikant ankstesnių probleminių situacijų kolektyvuose sprendimo praktiką ir pasitelkus psichologus.

Posėdyje diskutuota ir dėl Reagavimo valdybos laisvų pareigybių komplektavimo ir vyriausiųjų patrulių perkėlimo į tyrėjų pareigybes. Pažymėta, kad dar nepasiektas nustatytas vyriausiųjų patrulių ir tyrėjų procentinis santykis. Todėl buvo paprašyta profesinių sąjungų atstovų bendradarbiauti, motyvuojant vyriausiuosius patrulius tapti tyrėjais, taip pat pateikti pasiūlymų dėl Reagavimo valdybos darbo organizavimo tobulinimo.

Valdymo komitete VAITĮPS pirmininkas iškėlė klausimą dėl budėjimo namuose organizavimo, pažeidžiant darbo laiko apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

„Labai keista, kai Vidaus reikalų ministerija teigia, jog skiria didesnį dėmesį ir daugiau lėšų policijai, o realybėje komisariatai, siekdami sutaupyti darbuotojų sąskaita, įvedė budėjimus namuose, už kuriuos pareigūnams, jeigu nėra iškvietimų, nemokama. Tokia praktika neteisėta, kuo tai skiriasi nuo nelegalaus darbo?“- sakė V.Jagminas.

Tačiau šis klausimas posėdyje išsamiau liko nesvarstytas. Nutarta, jog jis bus svarstomas profesinių sąjungų atstovams pateikus konkrečių duomenų (įvardinus padalinį, darbuotojų pavardes, budėjimo laikotarpį).

„Labai keista, kad profesinės sąjungos prašoma pateikti konkrečius „įrodymus“, kai dirba visas aparatas,  turintis užtikrinti darbo drausmės laikymąsi ir kuriam tai patikrinti nesudėtinga. Tai, kad atgimsta seniai nenaudoti darbo organizavimo metodai, glumina. Nors viešojoje erdvėje policija deklaruoja, jog ir pinigų, ir darbuotojų pakanka, tokie sprendimai rodo, jog galimai ne viskas yra gerai su finansavimu“, – sakė VAITĮPS pirmininkas.

administrator