VSAT vadas nustatė tvarką, kaip profsąjungos nariams bus suteikiamos papildomos atostogų ir sveikatinimui skirtos dienos

  • 0 Comments
  • 1329 Views

Pranešame, kad šiandien Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) vadas Rustamas Liubajevas pasirašė pavedimą, kuriuo nustatyta kaip bus įgyvendinamos 2021 m. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje įtvirtintos garantijos dėl 2 papildomų mokamų kasmetinių atostogų dienų ir iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti.

VSAT vado pavedimu pavaldžių įstaigų vadovams nurodyta, kad profesinių sąjungų nariams (profesinės sąjungos nariais tapusiems iki 2020 m. spalio 16 d.), 2 papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos ar iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti bus suteikiamos tarnybos vado įsakymais pagal prieš 10 darbo dienų, bet ne vėliau kaip 7 kalendorines dienas, iki kito mėnesio pradžios pateiktus darbuotojų prašymus.

Darbuotojų prašymuose turi būti nurodyta:

  • darbuotojo patvirtinimas apie narystę profesinėje sąjungoje  2020 m. spalio 16 d.;
  • darbuotojo, pageidaujančio, kad jam būtų suteiktos iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, patvirtinimas, kad jis 2021 m. nesinaudojo ir nesinaudos 2021 m. nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punkte numatyta lengvata mokymosi atostogoms.

VSAT vado pavedime nurodyta, jog  prašymams dėl iki 5 darbo dienų suteikimo sveikatai gerinti pateikimo termino netaikyti, kai šia lengvata darbuotojas pageidauja pasinaudoti vietoje laikinojo nedarbingumo ar iš karto po jo.

Darbuotojams suteiktos 2 papildomos mokamų kasmetinių atostogų dienos ar iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, pagal VSAT vado pavedimą, turės būti pažymėtos darbo grafikuose.

Darbuotojams rekomenduojama papildomų kasmetinių atostogų lengvata pasinaudoti iki š. m. lapkričio 30 d.

administrator