Naujas bendradarbiavimo įrankis – valdymo komitetas

Neseniai Vilniaus apskrities vyriausiame policijos komisariate, įgyvendinant Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį, įsteigtas valdymo komitetas, kuris nuotoliniu būdu buvo susirinkęs į pirmąjį posėdį. Šio komiteto veikloje dalyvauja ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas bei jo pavaduotojas Martynas Drūlia.

Valdymo komitetas yra patariamojo pobūdžio įrankis, kurio nutarimai Vilniaus apskrities VPK yra patariamojo, rekomendacinio pobūdžio.

Pagrindinis šio komiteto uždavinys – spręsti iškylančias problemas, susijusias su tarnybos (darbo) sąlygomis, darbuotojų socialinėmis ir ekonominėmis garantijomis Vilniaus apskrities VPK,  bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, pasirašiusiais Lietuvos policijos šakos kolektyvinę sutartį.

Pasak V.Jagmino, tikimasi, jog komitetas prisidės prie socialinio dialogo tarp profesinių sąjungų ir Vilniaus vadovybės plėtojimo ir greitesnio darbuotojų problemų sprendimo.

Kovo pradžioje vykusiame pirmajame posėdyje buvo aptartos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikalstamų veikų registravimo skyriaus problematika.

Kitas klausimas, kurį nagrinėjo Valdymo komitetas – Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 32 p. numatytos pareiginės algos priemokos skyrimas darbuotojams, ilgą laiką atliekantiems kito darbuotojo funkcijas (kai pareigybės aprašyme nenumatytas pavadavimas).

Buvo siūloma priimti sprendimą, kad darbuotojui ar keliems darbuotojams, kuriems tenka atlikti kito kolegos, esančio vaiko priežiūros atostogose ar misijose, funkcijas, būtų skiriama priemoka.

Šiuo klausimu buvo daug diskusijų.

Nutarta Vilniaus apskr. VPK struktūrinių padalinių vadovų pasitarime informuoti padalinių vadovus apie Lietuvos policijos šakos kolektyvinės sutarties 32 p. numatytos priemokos, kai pavedamos atlikti ilgai funkcijų nevykdančių darbuotojų funkcijos, skyrimo galimybę bei pasiūlyti vadovams, įvertinus darbo krūvį ir esant objektyvioms priežastims, teikti motyvuotus prašymus Vilniaus apskr. VPK priedų ir priemokų komisijai svarstyti.

Valdymo komitete nutarta, kad Vilniaus apskrities VPK pateiks veikiančių komisijų sąrašą, į kurias profesinių sąjungų atstovai, taip pat ir VAITĮPS deleguos savo atstovus.

Kitas komiteto posėdis vyks balandžio pradžioje.       

Laikomės principo „viskas sugrįžta nariams“

Pateikiame jums informaciją apie 2020-uosius metus, kokie buvo praėję finansiniai metai mūsų profesinei sąjungai.

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga 2020 metais gavo 15273 Eur pajamų. 14603 Eur nario mokesčio ir 669 Eur – parama iš VMI (deklaruojant skirta paramos dalis profesinei sąjungai).

Profesinės sąjungos veiklai išleidome 14611 Eur.

Kur išleidome pinigus?

Išlaidoms teisininkams, viešiesiems ryšiams, administratorei, finansininkui, kanceliarinėms prekėms, kurui vykti į ir iš atrankų komisijas, įvairius VSAT komitetus ir kt. išleista 5515 Eur, likusi dalis – 9095 Eur – atiteko nariams, o tiksliau sugrįžo profesinės sąjungos reprezentacijai skirtomis priemonėmis (puodeliai, termopuodeliai, džemperiai, užrašų knygelės, skėčiai ir kt.).

Džiaugiamės, kad profesinės sąjungos susikūrimo metu duotas pažadas, jog būsime kitokie ir viskas, ką nariai sumoka sugrįš jiems paslaugomis, liko nesulaužytas. Tradiciją tęsime ir šiais metais. Pakvieskite į mūsų gretas prisijungti savo kolegas.

Primename, kad iki š.m. gegužės 3 d. deklaruodami pajamas galite skirti 0,6 proc. paramą profesinei sąjungai.

„Profesinei sąjungai skirtų lėšų nešvaistome, jos visos sugrįžta nariams kokybiškomis paslaugomis ir reprezentacijai skirtomis priemonėmis. Ačiū, kad esate kartu“, – sakė profesinės sąjungos pirmininkas Rimantas Liepa.

Pasak profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojo Žygimanto Kalpoko, savo veikla ir kitokiu požiūriu paskatinome pasitempti ir kitas profesines sąjungas.

Mes – ne meškėnai, atsargų žiemai nekaupiame ir PINIGINIŲ riebalų nesiauginame, viskas sugrįžta Jums.

„Regitros“ darbuotojams administracijos namų darbas – pasirengti metiniams pokalbiams

Pirmadienį „Regitra“ darbuotojai elektroniniuose paštuose rado priminimą, kad ši savaitė – paskutinė, kai reikia užpildyti ir pateikti tiesioginiams vadovams metines veiklos vertinimo formas.

Netrukus į šį priminimą skriejo vieno iš darbuotojų, profesinės sąjungos nario, atsakymas-paklausimas administracijai: „O tai kada tas formas pildyti? Bent jau egzaminuotojams tai tikrai nėra kada, egzaminas vyksta po egzamino, net pertraukėlės nėra. O per pietų pertrauką bent jau leiskite pavalgyti ir šiek tiek pailsėti“.

Ir iš tiesų į darbą po prastovų sugrįžę egzaminuotojai vos spėja suktis, norinčiųjų laikyti egzaminą  apstu, tad darbo metu užpildyti metinės veiklos vertinimo formą nerealu, nebent po jo.

Laiko pristinga ir kai kurie kiti „Regitra“ darbuotojai, dirbantys tiesiogiai su klientais.

Atsakymo į šį paklausimą administracija nepateikė, tikriausiai ir ji turi ką veikti.

Pasak VĮ „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Evaldo Plokščio, metiniai vertinimai, kurie įmonėje vyks šiemet pirmąjį kartą – labai sveikintinas ir šaunus procesas, ir nors užpildyti formoms laiko buvo skirta pakankamai, visgi neapgalvota maža smulkmena – skirti laiko darbuotojams darbo metu anketai pildyti ir metiniam vertinimui su vadovu pasiruošti.

„Metiniai pokalbiai svarbūs ir reikšmingi tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Labai norėtųsi, kad darbuotojai anketą pildytų ne paskubomis, pietų metu ar po darbo, todėl galbūt būtų galimybė šią neapgalvotą aplinkybę ištaisyti, atkreipti dėmesį į taiklią darbuotojo pastabą, o terminą pildyti anketas pratęsti, nustatant konkretų laiką, kada darbuotojas, nedirbdamas kitų tiesioginių darbų, ją galėtų užpildyti“, – sakė E.Plokštys.