2022 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis, ką turite žinoti?

  • 0 Comments
  • 1522 Views

2022 metų Nacionalinė kolektyvinė sutartis, buvo pasirašyta š.m. spalio 22 dieną.

Norime priminti, jog papildomos garantijos, nustatytos šioje sutartyje, bus taikomas 2022 metais tik profesinių sąjungų, pasirašiusių šią sutartį, nariams, kurie į profesinę sąjungą įstojo iki 2022 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymo dienos, t.y. iki 2021 m. spalio 22 d.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga, Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinė sąjunga ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga yra Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos, pasirašiusios šią sutartį, narės, tad Sutartyje nustatytos papildomos garantijos galios ir visų aukščiau paminėtų profesinių sąjungų nariams.

Profesinės sąjungos teisininkai parengė santrumpą, kokios papildomos garantijos galios kitąmet.

Esminės 2022 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties naudos:

Dėl ko sutartaKokia apimtimiKam taikoma
Pareiginės algos bazinis dydis 2022 m.181 euras (šiuo metu 177 eurai)Taikoma visiems biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojams, statutiniams pareigūnams
Papildomos apmokamos kasmetinių atostogų dienos saviugdai2 dienos, mokant vidutinį darbo užmokestįProfesinių sąjungų nariams
Mokymosi atostogosIki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant vidutinį darbo užmokestį,  arba iki 20 darbo dienų, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio Profesinių sąjungų nariams
Papildomos dienos sveikatai gerinti  Iki 5 darbo dienų, mokant vidutinį darbo užmokestįProfesinių sąjungų nariams Netaikoma mokymosi atostogas pasirinkusiems.
Vyriausybė įsipareigojo teikti įstatymų pataisas dėl0,5 koeficiento didininmo                             0, 2  koeficiento didinimo        Visiems biudžetinių įstaigų darbuotojams, valstybės tarnautojams (10 grupės pareigybėms), statutiniams pareigūnams (žemiausios grandies 13–15 grupių pareigybėms, kurioms priklauso ir jaunesnieji specialistai), dirbantiems III įstaigų grupėje, kuriai priklauso Kalėjimų departamentui pavaldžios pataisos įstaigos.   Visiems statutiniams pareigūnams (žemiausios grandies 13–15 grupių pareigybėms, kurioms priklauso ir jaunesnieji specialistai), dirbantiems II įstaigų grupėje, kuriai priklauso Kalėjimų departamentas.  

Kilus klausimams, prašome kreiptis į profesinę sąjungą, tel. Nr. +370 684 93818, el. paštu info@profsajungos. eu.

2022 m. Nacionalinė kolektyvinė sutartis čia.

administrator