Administracijos ir darbuotojų atstovų susitikime – apie esmines problemas

  • 0 Comments
  • 1151 Views

Jau tapo tradicija, kad kartą metuose aptarti pasiektus rezultatus, pasidalinti informacija VĮ „Regitra“ administracija susitinka su profesinės sąjungos atstovais.

Neseniai vykusiame susitikime buvo pristatyti įmonės 2023-ųjų metų rezultatai, kurie, kaip sakė įmonės vadovas, viršijo lūkesčius. Jis informavo, jog už pasiektus rezultatus  darbuotojai bus įvertinti, paskatinimai juos t urėtų pasiekti vasarą.

Pasak „Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Evaldo Plokščio ir Darbo tarybos pirmininko Andriaus Danilevičiaus, vėl buvo keltas atlyginimo, nespėjančio su infliacija klausimas. Tuo tarpu įmonės nuomone, atlygis „Regitroje“ pakankamai geras.    

Tokią  nuostatą, anot E.Plokščio, įmonė grindžia tuo, jog atlikta darbo užmokesčio analizė „Regitroje“ parodė, jog atlygis čia yra aukštesnis nei vidurkis, vertinant pagal vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje. Tačiau „Regitra“ administracija pripažino, jog nors ir analizės, beje kurią atliko nepriklausoma įmonė, rezultatai geri, rodantys, kad atlygis yra konkurencingas ir aukštesnis nei vidurkis, ji visgi ieškos galimybių kaip jį didinti, tačiau neprižadėjo, jog tai palies visus darbuotojus. 

„Todėl negalime sakyti, kad esame visiškai viskuo patenkinti. Profesinės sąjungos nuomone, svarbus ne tik atlyginimų klausimas, būtina peržiūrėti ir nustatytas darbo užmokesčio rėžius, ribojančias atlyginimo augimo galimybę. O kas po to, kai darbuotojas, savo pozicijoje, pasiekia atlygio lubas? Mūsų nuomone, jokios lubos negali trukdyti kelti atlyginimą gerai dirbančiam darbuotojui, todėl tikimės darbo užmokesčio rėžių pagal kategoriją peržiūrėjimo“, – sakė E.Plokštys.

Darbo tarybos ir profesinės sąjungos atstovams rūpėjo ar keičiantis įmonės statusui – iš valstybės įmonės į akcinę bendrovę – darbuotojai gaus įspėjimus apie galimą atleidimą, ar ne? Administracija į šį klausimą neatsakė, teigdama, jog artimiausiu metu visa reikalinga informacija darbuotojams bus pateikta.

Profesinė sąjunga kartu su Darbo tarybos atstovais kėlė klausimus ir dėl darbuotojų, kuriems praėjusiais metais buvo pradėti darbo drausmė pažeidimo tyrimai, tačiau jų išvadose priimtas sprendimas nuobaudos neskirti.

Pasak E.Plokščio, kyla teisiniu požiūriu keistoka situacija.

„Pagal įmonėje galiojančią tvarką, jeigu per metus darbuotojas padaro tokį patį pažeidimą, su juo gali būti nutraukiama darbo sutartis. O atvejais, kai nusprendžiama nuobaudos neskirti – darbuotojas, dėl pasekmių nebuvimo, neturi galimybės kreiptis į Darbo ginčų komisiją, ir apskųsti jo atžvilgiu atliktą darbo drausmės pažeidimo tyrimą.

„Jeigu tokie darbuotojai šiais metais nebus įvertinti ir negaus priemokos, tik tuomet jiems atsiras galimybė kreiptis į darbo ginčų komisiją ir apskųsti sprendimą. Todėl, prašome darbuotojų stebėti situaciją, ir, jeigu jiems nebus sumokėta priemoka – kreiptis į profesinę sąjungą, kuri padės kreipiantis į ginčų komisiją“, – sakė E.Plokštys.

Darbuotojų atstovai kėlė problemą dėl atvejų, kai atsisakoma klientui suteikti paslaugą ar įvyksta konfrontacija su klientu dėl tam tikrų priimtų, jam nenaudingų, sprendimų. Profesinės sąjungos nuomone, įmonėje turėtų būti nustatyta tvarka ir parengti tokiems atvejams – atsisakymo aptarnauti – šablonai, nes labai apmaudu, kai kliento įtūžis ir keiksmai skrieja ir juos turi sugerti niekuo dėti darbuotojai.

„Regitra“ darbuotojų profesinė sąjunga pasiūlė apsvarstyti galimybę skatinti darbuotojus, klientams pasiūlantiems ir parduodantiems išskirtinius valstybinius numerius, administracijai šiuo metu tokios iniciatyvos svarstyti nepažadėjo.

„Todėl gerbiami kolegos, mano nuomone, stengtis padidinti įmonės pajamas, kelti darbuotojų motyvaciją, administracijos vadovybė nesuinteresuota“, – sakė E.Plokštys.

Profesinė sąjunga, atsižvelgdama į atliktą darbuotojų apklausą, pasiūlė įmonės administracijai dėl darbo grafiko kylantį nepasitenkinimą spręsti įvedant galimybę darbuotojui rinktis – dirbti nuo antradienio iki šeštadienio (imtinai) arba nuo pirmadienio iki penktadienio (imtinai).

Toks sprendimas, anot E.Plokščio, ne tik spręstų dabar gajų nepasitenkinimą, bet ir būtų naudingas ir įmonei, ir klientams, nes pastarieji paslaugą gautų ne  penkias, o šešias dienas per savaitę.

Profesinė sąjunga pasiūlė ir kitą variantą  – dirbti kaip visos valstybinės įstaigos nuo pirmadienio iki penktadienio tuo pačiu grafiku, kaip dirba administracija ir taip skatinti klientus daugiau naudotis eletroninėmis įmonės paslaugomis.

„Esame viename laive, kaip mėgsta sakyti viena administracijos darbuotojų, taigi, būdami viename laive ir dirbti norime tuo pačiu grafiku“, – kalbėjo E.Plokštys.

administrator

Leave A Comment