Kodėl VSAT rinktinėms reikia statutinio renginių organizatoriaus?

  • 0 Comments
  • 1298 Views

Nacionalinė pasienio pareigūnų profesinės sąjungos nuomone, trūkstant pareigūnų Valstybės sienos apsaugos tarnyboje, labai svarbu įvertinti, kaip panaudoti esamus žmones tiesioginei – valstybės sienos apsaugai.

Pasak Rimanto Liepos, pareigūnų ne komplektas – jau ne vienerius metus aktuali problema, todėl profesinė sąjunga siūlo, ne tik ieškoti galimybių pritraukti į tarnybą pareigūnų, bet ir išsaugoti bent dalį tų, kurie nusprendžia nebetęsti tarnybos.

Anot Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Rimanto  Liepos, ne visi pasieniečiai vykdo tiesioginę – valstybės sienos apsaugos – funkciją. Tarnyboje yra nedidelė dalis uniformuotų specialistų, kurių paskirtis – organizuoti ir vykdyti prevenciją ir viešųjų ryšių funkciją, o jų pareigybinėje instrukcijoje išdėstytos funkcijos apima rinktinės renginių, konkursų, prevencijos priemonių organizavimą, jaunųjų pasieniečių būrelio veiklos koordinavimą, pasieniečio profesijos propagavimą,  įvaizdžio visuomenėje gerinimą ir kt. Tarnyboje jie vadinami bendruomenės pareigūnais.

„Sutikite, keistokai skamba funkcija propaguoti pasieniečio profesiją ar organizuoti konkursus ir renginius. Pasienietis neturi organizuoti renginių ar švenčių rinktinei, jis turi vykdyti svarbiausią misiją – saugoti valstybės sieną, užkardyti nusikaltimus, valdyti nelegalią migraciją ir kt.“, – sakė R.Liepa.

Būtinybę stiprinti valstybės sienos apsaugą nuolat akcentuoja ir vidaus reikalų ministrė.

Susipažinus su bendruomenės pareigūno pareigybine instrukcija nejučia prisimenami gūdūs laikai, kai net mokyklose buvo politrukai ir kultmasiniai vadovai.

„Laikas atsipeikėti ir atsijoti kas yra pasieniečio funkcijos, o kas – ne. Manome, kad bendruomenės pareigūno funkcija apskritai mažai siejasi su Valstybės sienos apsaugos funkcijomis, o tuo labiau tokios, kokios jos deklaruojamos ir įvardinamos pareigybės aprašyme“, – kalbėjo Profesinės sąjungos pirmininkas R.Liepa.

Anot Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininko Rimanto Liepos, iš tiesų labai sunku suprasti, kokį darbą vadinami minėti specialistai dirba, kokių rezultatų pasiekia ir kokią pridėtinę vertę tarnybai ir valstybei sukuria, galiausiai, kaip tiksliau juos pavadinti, ar tai bendruomenės pareigūnai, ar renginių organizatoriai, ar dar kas nors?

„Tačiau kritikuodami minėtą pareigybę jokiu būdu nenorime nuvertinti ar įžeisti šias pozicijas užimančių pareigūnų, juk ne jie pareigybes kuria. Manome, kad Valstybės sienos apsaugos tarnybai per didelė prabanga šiuo metu, jog stiprūs, energingi pasieniečiai užsiima būrelių koordinavimo, renginių ir konkursų organizavimu  bei prevencijos veikla, kurią puikiausiai būtų galima perleisti tarnybą baigiantiems ar baigusiems pareigūnams,“ – sakė R.Liepa.

Profesinės sąjungos nuomone, šie sveiki, fizinius  reikalavimus atitinkantys statutiniai pareigūnai, būtų kur kas naudingesni kitose pareigose –  saugant sieną ar užpildant reikalingus etatus ikiteisminiame tyrime, ar kt.

„O bendruomenės ar prevencijos pareigūno veikla labiau tiktų tarnybą baigiantiems, bet dar norintiems dirbti arba buvusiems pareigūnams, kurių sveikata jau nebėra tokia puiki, bet įgyta patirtis ir žinios leistų atlikti šį darbą nepriekaištingai. Neabejojame, kad toks pokytis būtų teigiamas tarnybai, nes fiziškai stipriausi ir pajėgiausi pareigūnai užsiimtų tuo, kuo ir turėtų – aktyviai tarnautų saugant valstybės sieną. Tuo pat metu valstybė išloštų ir telkdama tuos, kurie jau atitarnavo, tačiau nori ir gali prisidėti tiek populiarinant profesiją, tiek dirbami su visuomene ir jaunimu, tiek organizaciniuose darbuose. Taip formuotųsi ir nuo tarnybos neatitrūktų rezervas, kurio dar labai gali valstybei prireikti“,  – kalbėjo Nacionalinės pasienio pareigūnų profesinės sąjungos pirmininkas.

Profesinė sąjunga  pritaria vidaus reikalų ministrės pozicijai, kad būtina stiprinti išorinės valstybės sienos apsaugą, todėl parengė raštą dėl tarnybos tobulinimo, pateikdama savo siūlymus ir jį išsiuntė vidaus reikalų ministrei.   

administrator

Leave A Comment