Derybos dėl naujo darbo apmokėjimo aprašo „Regitra” darbuotojams

  • 0 Comments
  • 1733 Views

Darbo taryba, profesinės sąjungos atstovai, ir „Regitra“ administracija ilgai derino šios įmonės parengtą Darbo apmokėjimo sistemos ir vienkartinių išmokų skyrimo tvarkos aprašą, kuris, patvirtinus bus taikomas visiems įmonės darbuotojams, išskyrus generalinį direktorių ir jo pavaduotoją, nes jų darbo užmokestis reglamentuojamas vadovaujantis Vyriausybės ir vidaus reikalų ministro patvirtintais teisės aktais.

Pasak Darbo tarybos pirmininko Andriaus Danilevičiaus, taryba atidžiai išnagrinėjusi pateikto aprašo projektą, pasiūlė administracijai atsižvelgti į pastabas ir siūlė keisti kai kuriuos punktus.

Nors Darbo taryba pritarė Bazinio darbo užmokesčio dydžių intervalų keitimui, numatytam projekte, tačiau pasisakė, jog keitimas turėtų paliesti visų lygių pareigybes, o pagal pateiktą projektą, trijų lygių  – 12,13 ir 14 (tokių darbuotojų „Regitroje“ daugiausia) – pareigybių, Bazinio darbo užmokesčio dydžių intervalų keitimas nepaliestų.   

Paklausus, anot Profesinės sąjungos pirmininko Evaldo Plokščio, kodėl nenumatytas rėžių kėlimas kategorijoms, pagal kurias dirbančių darbuotojų daugiausia, administracija atsakė, jog minėtų kategorijų atlyginimo rėžiai dar leidžia kelti šių darbuotojų atlyginimus, todėl jie ir nebus keičiami.

Pasak Darbo tarybos pirmininko, administracija patikino, jog atlyginimo kėlimas yra numatytas nuo liepos 1 d., taip pat ir minėtų kategorijų darbuotojams. Prognozuojamas darbo užmokesčio kėlimas – apie 6 proc.

Derybose dėl Aprašo, Darbo taryba ir Profesinė sąjunga pasiūlė atsisakyti 13 punkto, kuriame buvo nustatyta, jog „jei darbuotojui per paskutinius 12 mėnesių iki BDU peržiūros yra konstatuotas darbo pareigų pažeidimas, BDU nėra peržiūrimas“.

„Jeigu įtariama, kad darbuotojas padarė darbo pareigų pažeidimą arba jo atžvilgiu yra pradėtas tyrimas dar nereiškia, kad jis yra kaltas tol, kol jo kaltė nebus įrodyta. Dar ne viskas, kad darbdavys mano, jog darbuotojas padarė pažeidimą. Kadangi pažeidimas nėra dar konstatuotas ir patvirtintas, galioja nekaltumo prezumpcija. Darbuotojas turi teisę įrodyti savo nekaltumą, apskųsdamas darbdavio sprendimus Darbo ginčų komisijai, o jei ir jos išvados netenkina – teismui“, – argumentus dėstė A.Danilevičius.

Pasak E.Plokščio, darbuotojų atstovai įžvelgė galimybę, kad tokia įtvirtinta teisės norma gali būti piktnaudžiaujama, todėl tiek Darbo taryba, tiek darbuotojų atstovai laikėsi išvien, kad jos būtų atsisakyta ir tai pavyko pasiekti.

Darbo taryba ir Profesinė sąjunga nesutarė su darbdaviu, jog Aprašo ketvirtasis skyrius, t.y. 33-36 punktų nuostatos yra neteisingos darbuotojų atžvilgiu ir galimai pažeidžia Darbo Kodekso reikalavimus. Šiame skyriuje kalbama apie priemokas pavaduojant kitą darbuotoją.

Anot A.Danilevičiaus, neaišku, kuo grįsta 35 punkto norma, jog pavaduojant tos pačios pareigybės ar žemesnio pareigybės lygio darbuotoją,  pavaduojančiam darbuotojui priemoka neskiriama.

Kaip sakė Darbo tarybos pirmininkas, darbdavio motyvas, kodėl neturėti būti skiriama priemoka pavaduojant kitą darbuotoją, jog jeigu atliekakito darbą, tuomet neatliekasavo darbo arba viskas spėjama tuo pačiu darbo laiko. (nesvarbu, kad darbuotojas pagal kompetencijas privalo žinoti ir kito darbuotojo atliekamas darbo funkcijas)

„Su dalimi darbdavio argumentų galima sutikti, tačiau Darbo tarybos nuomone, jeigu darbuotojas pavaduoja kitą darbuotoją, jis vienareikšmiškai dirba daugiau, net jeigu ir spėja viską padaryti įprastomis jo pareigybei darbo valandomis“, – sakė A.Danilevičius.

Profesinės sąjungos pirmininkas E.Plokštys, taip pat laikėsi pozicijos, jog jau pats veiksmas – pavadavimas – nurodo, kad darbuotojas dirbs daugiau, nes prireikus, turės atlikti ir jam nebūdingas funkcijas arba daugiau jų.

„Darbdavio nenoras pripažinti, kad pavaduojant kitą asmenį dirbama daugiau, nėra sąžiningas darbuotojo atžvilgiu. Net jeigu jis spėja susitvarkyti su pavestomis pareigomis įprastomis darbo valandomis, nelikdamas ir nedirbdamas viršvalandžių, tai reiškia, jog darbuotojas galbūt atsisako poilsio minučių, dirba gerokai intensyviau ir patiria daugiau streso, siekdamas atlikti visus jam pavestus darbus. Gaila, kad dėl šios normos Apraše susitarti nepavyko, tačiau Profesinė sąjunga ir Darbo taryba nenuleidžia rankų ir ketina sugrįžti su šiuo klausimu vėliau, jog šios nuostatos būtų atsisakyta, o pavaduojant kitą darbuotoją priemoka būtų mokama“, – sakė E.Plokštys.

Darbo tarybos pirmininkas akcentavo, kad Aprašo skyrius dėl priemokų turi būti persvarstytas.

administrator

Leave A Comment