Ginčų komisijos verdiktas buvo palankus pareigūnui

  • 0 Comments
  • 1209 Views

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Vilniaus apsk. VPK) Viešosios tvarkos valdybos Specialiosios parengties skyriaus specialisto, profesinės sąjungos nario S.S. atžvilgiu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio išvadoje nustatyta, jog jis padarė tarnybinį nusižengimą, todėl buvo nutarta siūlyti pareigūnui skirti tarnybinę nuobaudą.

Pareigūnas, kaip pastiprinimas, atvyko padėti patruliams po to, kai pastarieji vieni negalėjo nuraminti įsiaudrinusių girtų žmonių grupės praėjusių metų rugpjūtį Vilniuje.

Skirti tarnybinę nuobaudą  pareigūnui buvo siūloma dėl netinkamo mobiliųjų vaizdo stebėjimo priemonių – Body Cam – naudojimo bei Vidaus tvarkos taisyklių vieno punktų pažeidimo, kuris nustato, jog valstybės tarnautojai ir darbuotojai privalo būti pareigingi, sąžiningi ir profesionaliai atlikti paskirtas užduotis bei darbus, vykdyti pareigybių aprašymuose numatytas funkcijas, vykdyti kitus valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Kadangi minėtas pareigūnas yra Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VAITĮPS) narys, jis kreipėsi pagalbos į profesinės sąjungos teisininkus, kurie padėjo išnagrinėti painią situaciją ir, nesutikdami su tarnybinio patikrinimo išvada, padėjo surašyti prašymą į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato individualių tarnybinių ginčų komisiją, prašant peržiūrėti situaciją ir panaikinti įsakymą, kuriuo pareigūnui skirta nuobauda.

Komisija išnagrinėjusi situaciją vienbalsiai nutarė siūlyti Vilniaus apskrities VPK viršininkui panaikinti įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.

Pasak Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų (VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, Ginčų komisijos sprendimas, kuris buvo palankus pareigūnui, o vėliau ir Vilniaus apsk. VPK sprendimas panaikinti įsakymą skirti tarnybinę nuobaudą – teigiamas bendradarbiavimo tarp Vilniaus apsk.VPK ir Profesinės sąjungos pavyzdys.

„Jeigu pareigūnas kategoriškai mano, jog jis nepadarė tarnybinio nusižengimo, o skyrus nuobaudą jaučiasi nepelnytai nubaustas, tai tik mažina motyvaciją. Todėl galimybė kreiptis į Ginčų komisiją, žinant, kad ji objektyviai ir sąžiningai išnagrinės prašymą, šiam institutui suteikia dar daugiau svorio, o kartu atsakomybės įvertinti visas aplinkybes. Kartu labai džiaugiamės, kad Vilniaus apskrities VPK viršininkas įsiklausė į Ginčų komisijos priimtą nutarimą ir panaikino įsakymą, kuriuo pareigūnui buvo neteisėtai paskirta nuobauda”, – sake V.Jagminas.

Pasak Profesinės sąjungos pirmininko, tarnybinio patikrinimo išvada rėmėsi prielaidomis, todėl  Ginčų komisija iškėlė klausimą, kokiais įrodymais remiantis pareigūnas buvo nubaustas ir išsamiai peržiūrėjo visa surinktą medžiagą. Negavus įrodymų bei nenustačius pareigūno kaltės ir buvo priimtas vienbalsis Ginčų komisijos sprendimas siūlyti įsakymą naikinti.

Ginant pareigūną labai prisidėjo gerai atliktas Profesinės sąjungos teisininkų darbas bei suteiktos konsultacijos.

„Profsąjungos teisinė pagalba šiuo atveju buvo reikšminga siekiant įrodyti pareigūno  kaltės nebuvimą. Belieka tik apgailestauti, kad pareigūnui nuobauda buvo paskirta neteisėtai ir jam teko patirti išgyvenimų dėl to. Visgi svarbiausia, kad galiausiai pasiekta tiesa, o šis atvejis dar kartą patvirtina, kad kilus abejonei dėl pareigūno neteistų veiksmų įrodymų, reikėtų ne žūtbūt stengtis jį nubausti, o gerai išnagrinėjus medžiagą, įvertinus turimus įrodymus, priimti teisingą ir sąžiningą sprendimą, o ne siekti – nubausti jau vien dėl užsuktos tyrimų karuselės”, – sakė VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas.

administrator

Leave A Comment