Įsigaliojo „Regitra“ kolektyvinė sutartis

  • 0 Comments
  • 737 Views

Nuo 2024 metų sausio 1 dienos įsigaliojo nauja “Regitra” kolektyvinė sutartis.

Norime priminti, kuo ji naudinga profesinės sąjungos nariams.

Profesinės sąjungos nariai, narystę “Regitra” darbuotojų profesinėje sąjungoje deklaravę ne mažiau kaip 2 metus, ir turintys ne mažesnį nei 2 metų darbo stažą įmonėje prie atostogų gaus papildomų apmokamų atostogų. Papildomos atostogų dienos numatytos ir darbuotojams, kurie nėra profesinės sąjungos nariai. Kiek dienų gaus darbuotojai profesinės sąjungos nariai, ir kiek darbuotojai, kurie profesinės sąjungos veikloje nedalyvauja žiūrėkite lentelėje. 

Stažas įmonėje Papildomos atostogų dienos darbuotojams profesinės sąjungos nariams* Papildomos atostogų dienos darbuotojams Iš viso papildomų atostogų dienų profesinės sąjungos nariams*
2 metai +1   1
5 metai +1 +1 2
8 metai +2 dienos visiems 5

*galioja ne mažiau dvejus metus profesinėje sąjungoje esantiems nariams

Profesinė sąjunga džiaugiasi, jog pavyko pasiekti, kad Kolektyvinėje sutartyje būtų nustatyta, jog į Darbo drausmės pažeidimų tyrimo komisijos narius būtų įtrauktas profesinės sąjungos atstovas.

„Regitra“ darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Evaldo Plokščio nuomone, tai didelis laimėjimas, nes iki šiol profesinės sąjungos atstovo minėtos komisijos sudėtyje kaip nario nebuvo.

Įsigaliojus naujai „Regitra“ kolektyvinei sutarčiai reikšmingai didės (nuo 1200 iki 3000 Eur) vienkartinė Darbdavio įmoka, skirta profesinės sąjungos socialinėms reikmėms.

Kokių naudų gaus visi įmonės darbuotojai:

  • Kai mažinamas įmonės darbuotojų skaičius, be Darbo kodekse nustatytų sąlygų,  Kolektyvinėje sutartyje papildomai nustatyta, jog tokiais atvejais, esant vienodai kompetencijai, pirmenybę būti paliktiems darbe, taip pat turi darbuotojai, kurie augina neįgalų vaiką arba vieni augina vaikus (įvaikius) iki 18 metų ir darbuotojai, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko ne daugiau kaip 5 metai.
  • Numatytos 3 ir 4 darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės kompensacijos tiems darbuotojams, kurie iš darbo išeina šalių sutarimu, įgijus teisę į visą senatvės pensiją. Išeitinės kompensacijos dydis priklausys nuo nepertraukiamas darbo stažo įmonėje. Virš 10 metų dirbantiems darbuotojams nustatyta 3 jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o turintiems darbo stažą virš 20 metų – 4 vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka.
  • Darbuotojui už kiekvienus įmonėje išdirbtus 10 metų išmokama 400 Eur vienkartinė išmoka.
  • Numatytos papildomos laisvos dienos sveikatai pasitikrinti, slaugyti vaiką iki 16 metų, ar trumpalaikės ligos atveju – iki 2 darbo dienų per kalendorinius metus. Joms pateisinimo nereikės.
  • Savanorystei skatinti bus sudaroma galimybė 1 darbo dieną per metus (suderinus su darbdaviu) dalyvauti Įmonės organizuojamose ar darbuotojų inicijuotose savanorystės akcijose.
  • Įmonės lėšomis atliekami darbuotojų profilaktiniai skiepijimai nuo gripo, o darbuotojų, kuriems yra rizika atliekant darbo funkcijas užsikrėsti erkiniu encefalitu, – ir nuo erkinio encefalito.
administrator

Leave A Comment