Kauno policijoje vykstantis eksperimentas atvėrė pareigūnų krūvių suvienodinimo problemą

  • 0 Comments
  • 1475 Views

Š.m. birželio 10 d. Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – ir LPPS) pirmininkė Roma Katinienė, Kauno skyriaus pirmininkė Lilė Žukaitė, Kauno skyriaus tarybos narė Rasa Orentienė bei kiti LPPS nariai  aptarė vykdomą Kauno m. Centro policijos komisariato ir Kauno m. Panemunės policijos komisariato sujungimo eksperimentą bei pastebėtas problemas.

Primename, kad minėtas eksperimentas vyksta nuo praėjusių metų balandžio 15 d. iki š.m. birželio 30 d. Jo tikslas – tinkamai pasirengti dviejų komisariatų veiklai vieno policijos komisariato principu. Eksperimento metu siekiama optimizuoti valdymą ir veiklos administravimą, suvienodinti veiklos organizavimo praktiką, darbo krūvius tas pačias funkcijas vykdantiems Centro PK ir Panemunės PK pareigūnams, didinti ekipažų teritorijoje skaičių, užtikrinti operatyvesnį reagavimą į įvykius ir kt.

Anot LPPS Kauno skyriaus pirmininkės Lilės Žukaitės, analizuojant ir stebint vykstantį eksperimentą, pastebėta, jog liko neišspręstas, krūvių pareigūnams sulyginimo, klausimas.

Birželio 22 d. planuojamas šio eksperimento pristatymas – aptarimas, kuriame dalyvaus ir LPPS pirmininkė R.Katinienė bei šios profsąjungos Kauno skyriaus pirmininkė L.Žukaitė. Susitikimo – pristatymo metu Lietuvos policijos  profesinės sąjungos atstovai su Kauno AVPK vadovybe aptars kylančias problemas, pasidalins pastebėjimais, teiks pasiūlymus.

„Vykdant pokyčius labai svarbu, kad bendravimas, dialogas, apsikeitimas nuomonėmis su profesinių sąjungų, darbuotojų atstovais vyktų vos juos pradėjus, nuo jų pradžios. Jei išmoksime bendrauti ne dėl formalumo, o iš tikrųjų girdėsime vieni kitus, bus atsižvelgiama į  pastabas, siūlymus, pareigūnai labiau pasitikės vykdomais pokyčiais“, – sakė Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė R.Katinienė.

administrator