Klaipėdos apskrityje nagrinėtos darbo organizavimo problemos

  • 0 Comments
  • 1293 Views

Birželio 16 d. Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – ir LPPS) pirmininkė Roma Katinienė, šios profsąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkė Julita Razmantienė ir Klaipėdos skyriaus vicepirmininkas Žydrūnas Kazbaraitis susitiko su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Klaipėdos apsk. VPK) vadovybe.

Susitikime aptarta, vieno padalinio pareigūnų ir prokuratūros  nesusikalbėjimo, problema, kai prokuroras, vadovaudamas atliekamiems tyrimams, darbe sukelia įtampas, taip trukdydamas produktyviam darbui. Profsąjungos atstovai ir Klaipėdos apskrities policijos vadovai aptarė problemą bei galimą jos sprendimo planą. 

Susitikime kalbėta ir apie kitą opų klausimą – III skilčiai priklausančių pareigūnų įtraukimą į reagavimą.

Profesinės sąjungos atstovai akcentavo, jog įprastai III skilčiai priskiriami pareigūnai yra taip vadinami „kabinetiniai“ darbuotojai, kurie neturi visų specialių priemonių, tame tarpe ir liemenių. Šiai skilčiai priskiriami pareigūnai neturi tinkamo fizinio pasirengimo bei reikiamų įgūdžių naudojantis šaunamuoju ginklu bei spec. priemonėmis. Profesinės sąjungos atstovai teigė, jog minėtų darbuotojų pasirengimas negali būti ir nėra tolygus II ar I skilčiai priskiriamų  pareigūnų, todėl eilę metų buvo laikomasi praktikos, numatyti kitokį darbo organizavimą. Viskas pasikeitė įvykdžius Policijos reformą, kai neliko padalinių atskirties pagal darbo specifikas.

Profsąjungos atstovai pasiūlė, kad III skilčiai priklausantys pareigūnai nebūtų įtraukiami į reagavimą, o  pasitelkiami atlikti kitas užduotis (pvz.: atlikti tyrimų veiksmus), tuo tarpu reaguoti į įvykius vyktų pareigūnai, tinkamai aprūpinti spec. priemonėmis, taip pat įgijusieji reikiamą fizinį bei taktinį  pasirengimą. Klaipėdos apsk. VPK vadovybė pažadėjo apsvarstyti Klaipėdos skyriaus profesinės sąjungos atstovų siūlymus ir paieškoti abiems pusėms priimtino sprendimo.

Susitikime aptartas ir darbo apmokėjimo, tiriant rezonansines bylas, dirbant viršvalandžius ar išeiginių metu, klausimas. Prieita vieningos nuomonės, jog pareigūnams už darbą turi būti sąžiningai ir tinkamai apmokama.

administrator