Kodėl iškviesti pagal aliarmą pareigūnai būtinomis priemonėmis turi apsirūpinti patys?

  • 0 Comments
  • 1500 Views

Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (toliau – VAITĮPS) raštu kreipėsi į Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą dėl daiktų, kuriuos privalo su savimi valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kai iškviečiami į tarnybą ypatingų situacijų metu, finansavimo.

Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą,  esant nenumatytoms situacijoms arba mokymų tikslais, VSAT valstybės tarnautojai ir darbuotojai gali būti iškviečiami į tarnybą bet kuriuo metu ir jie privalo su savimi turėti tam tikrus daiktus, apibrėžtus VSAT valstybės tarnautojų ir darbuotojų iškvietimo instrukcijos (toliau – Instrukcija) 3 priede, kurių įsigijimo finansavimo šaltinis nenurodytas.

Anot VAITĮPS pirmininko Vitalijaus Jagmino, keista situacija, kai pareigūnai įpareigojami turėti, o tai reiškia jeigu neturi ir įsigyti už savo lėšas, tam tikrus daiktus, reikalingus tarnyboje ypatingų situacijų ar mokymų tikslais.

„Pavyzdžiui, yra rekomendacija turėti papildomą aprangą. Kiek teko domėtis, ne visi iškviečiami pareigūnai, ypač neseniai pradėję dirbti turi atsarginę lauko uniformą. Dalis pareigūnų neturi ir sąraše tarp reikšmingų priemonių nurodytų būtinų daiktų lauko sąlygoms: kilimėlio, miegmaišio, palapinsiaustės. Jei pastaraisiais daiktais neaprūpinami darbdavio, reiškia, jog turi įsigyti jas patys savo lėšomis, ar tikrai taip turėtų būti?“ – stebėjosi V.Jagminas.  

Pasieniečiai teigė, kad neaiškumų kyla ir dėl nenustatytos grynųjų pinigų minimalios sumos 5 dienoms, nes neaišku, kiek jų reikia turėti minimaliai.

Kadangi signalas „Aliarmas“ skelbiamas esant ypatingai situacijai, VAITĮPS nuomone, į Sąrašą svarbu įtraukti ir pirmosios pagalbos rinkinį, kurį turėtų išduoti tarnyba kiekvienam pareigūnui. Pirmosios pagalbos rinkinys – būtinybė, juolab, kad pareigūnai apmokyti kaip reikėtų tinkamai juo naudotis, o susižalojimų ar sužalojimų tikimybė, esant ekstra situacijai yra didelė.

VAITĮPS pirmininko nuomone, vadovaujantis bendraisiais darbo teisės ir vidaus tarnybos principais, darbdavys turėtų užtikrinti tarnybai būtinų priemonių įsigijimą bei pareigūnų tinkamą aprūpinimą jomis, todėl ir buvo kreiptasi į VSAT vadą, prašant patikslinti ar yra numatyta aprūpinti pareigūnus sąraše patvirtintomis priemonėmis, ar yra numatyta pateikti detalesnius paaiškinimus dėl netiksliai apibrėžtų priemonių, kad pareigūnams būtų aišku ar kilus realiai grėsmei jie yra tinkamai apsirūpinę.

VSAT atsakyme į VAITĮPS raštą teigiama, jog Instrukcijos 3 priede tiksliai nurodyta, kokius daiktus iškviečiami pareigūnai privalo turėti, o kokius rekomenduotina.

Atsarginė apranga, VSAT nuomone, nėra nurodoma kaip privaloma – ji tik rekomenduojama, be to, rašoma rašte, Instrukcijos 3 priede nurodyti atsarginės lauko uniformos elementai suprantami kaip pareigūno vis dar turimi, tačiau tarnyboje jau nebenaudojami lauko uniformos elementai. Pareigūnai kiekvienais metais pasirenka, kokias uniformos dalis atsinaujinti, todėl gavus naują, seną lauko uniformą galima būtų laikyti kaip atsarginę (tai tik rekomendacija).

VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas teigė, jog metinis aprūpinimo uniforma krepšelis yra mažas,  kad pasienietis galėtų  susikomplektuoti dar ir atsarginę aprangą. Todėl toks VSAT paaiškinimas problemos neišsprendžia.

Rašte taip pat rašoma, jog Instrukcijos 3 priede, dėl asmens higienos priemonių, pareigūnams nėra nurodyta, kad jas privaloma įsigyti – nurodoma, kad jas privaloma turėti, nes preziumuojama, jog šios kategorijos priemones turi ir naudoja kiekvienas pareigūnas, todėl iškvietimo metu tereikia jas pasiimti ir turėti su savimi.

VSAT paaiškino, jog konkreti grynųjų pinigų suma nenurodoma dėl kiekvieno pareigūno skirtingų asmeninių poreikių. Tokia pati situacija ir su maisto daviniu bei vandens kiekiu – kadangi kiekvieno pareigūno poreikis maitintis skirtingas, nustatyti konkrečiai kiekvienam būtų sudėtinga – tai palikta nuspręsti patiems pareigūnams.

Atsakyme Profesinei sąjungai VSAT pabrėžė, jog tarnyba nuolat rūpinasi tarnybos pareigūnų aprūpinimu ir saugumu, stengiasi esant galimybėms aprūpinti tarnybos pareigūnus privaloma ekipuote, tačiau mano, kad kiekvienas pareigūnas turėtų rūpintis ir prisidėti prie savo saugumo bei gerovės užtikrinimo ir rekomenduotinais daiktais apsirūpinti pagal galimybes savarankiškai.

Rašte pažymima, jog VSAT vado įsakymu patvirtintas VSAT pareigūnų aprūpinimo priemonėmis, skirtomis veikti karo metu, standartas, kuriame nustatytas pareigūnų aprūpinimo individualiomis priemonėmis poreikis. Šiuo metu, anot VSAT vado, rengiamas aprūpinimo pagal patvirtintą standartą planas, kuriame aprūpinimui individualiomis priemonėmis (įskaitant  individualias pirmosios pagalbos vaistinėles) skiriamas prioritetinis dėmesys – numatoma visus pareigūnus aprūpinti per artimiausią 3 metų laikotarpį, atsižvelgiant į skirtus asignavimus.

administrator

Leave A Comment