Pasikeitus vadovui geležiniai VST vartai partneriams prasivėrė

  • 0 Comments
  • 1573 Views

Vakar Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – ir VAITĮPS) pirmininkas Vitalijus Jagminas buvo susitikę su Viešojo saugumo tarnybos l.e.p. vadu Arūnu Paulausku.

Tai pirmas susitikimas su naujuoju vadu, ir, kaip sakė LRITĮPS pirmininkas, pirmas po ilgo laiko profesinių sąjungų atstovų apsilankymas Viešojo saugumo tarnyboje.

Anot LRITĮPS pirmininko K.Pauliuko, profesinėms sąjungoms pakako paprašyti susitikimo ir netrukus jau buvo pakviesti į Viešojo saugumo tarnybą.

Susitikime su naujuoju laikinu vadovu aptarti Nacionalinės kolektyvinės sutarties taikymo, darbo organizavimo, susitikimo su darbuotojais VST Kauno dalinyje ir Šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo klausimai.

Susitikime buvo aptartos didžiausios problemos, egzistuojančios tarnyboje. Viena jų –  2022 metų Nacionalinės kolektyvinės sutarties įgyvendinimas, nes dalis darbuotojų dėl krizių valdymo ir nepaprastosios padėties negalėjo pasinaudoti kai kuriomis papildomomis garantijomis, pavyzdžiui, dviem papildomomis atostogų dienomis ar iki penkių dienų sveikatai gerinti.

Susitarta, jog VST pareigūnai, profesinės sąjungos nariai, kuriems nebuvo suteikta galimybė pasinaudoti aukščiau minėtomis papildomomis garantijomis, nustatytomis 2022 m. Nacionalinėje kolektyvinėje

sutartyje, turės teisę jomis pasinaudoti iki š.m. balandžio 1 d.

„Laikinai einantis vadovo pareigas Arūnas Paulauskas – akivaizdžiai teigiamas pokytis Viešojo saugumo tarnyboje“, – sakė K.Pauliukas.

Sutarta , kad vasario mėnesį VST laikinasis vadovas atvyks į Kauno dalinį, į susitikimą su visais darbuotojais ir profesinėmis sąjungomis.

Profesinės sąjungos kėlė darbuotojams aktualų, pamainų organizavimo po 12 valandų ir dėl to patiriamų didelių vykimo į darbą ir iš jo išlaidų kompensavimo, klausimą. Šis klausimas kol kas liko atviras, VST vadas ketina prie jo grįžti po susitikimo su darbuotojais Kauno padalinyje.    

Į klausimą dėl Šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimo, VST vadas atsakė, jog kol nebus užbaigtas šiuo metu vykstantis VST tarnybos veiklos auditas, kurį vykdo Vidaus reikalų ministerija, šis klausimas nebus sprendžiamas dėl objektyvių priežasčių.

Tačiau tai, anot naujojo vado, jokiu būdu ne todėl, jog tarnybai jos nereikėtų, bet dėl galimų pokyčių, kurie gali įvykti tarnyboje, gavus audito išvadą.

Prie šio klausimo bus sugrįžta kovo mėnesį, kai jau numatoma, jog bus audito išvados.

„Tikimės, kad VRM audito išvadose bus suformuota aiški pozicija, kokių spragų matoma, ar ši tarnyba liks kaip savarankiška institucija, ar bus prijungta prie Policijos departamento ar kitos įstaigos. Tada bus galima  plačiau diskutuoti apie tai, kokia kryptimi judės ir kaip keisis Viešojo saugumo tarnyba“, – sakė VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas. 

Anot VAITĮPS pirmininko, kai ateina dirbti vadovas norintis girdėti ir spręsti problemas, tuomet atsiveria vartai profesinėms sąjungoms, o sprendimų ieškoma kartu.

„Matome, kad komunikacija VST keičiasi kardinaliai, maloniai nuteikė, jog Generolas paprašė kilus problemoms nedelsti, susisiekti su juo, kad kuo greičiau jos būtų sprendžiamos“, – po susitikimo sakė V.Jagminas.

Pasak LRITĮPS pirmininko K.Pauliuko, naujasis vadas su problemomis jau yra susipažinęs ir susitikime jautėsi Generolo noras jas spręsti, įsileisti tarnybai naudingų pokyčių ir girdėti profesinių sąjungų poziciją bei susitikti su darbuotojais.

„Yra kuo pasidžiaugti, nes labai ilgą laiką VST geležiniai vartai buvo užsivėrę. Tikimės, kad pasikeitimai VST bus naudingi darbuotojams, o mikroklimatas įstaigoje gerės“, – sakė K.Pauliukas.

administrator