LPPS tarybos posėdyje karščiausios diskusijos dėl policijos biudžeto ir „Programos 1000“

  • 0 Comments
  • 1427 Views

Kėdainiuose posėdžiavusi Lietuvos policijos profesinės sąjungos (toliau – LPPS) taryba nusprendė, jog LPPS privalo siekti, jog būtų įvertinta nuotolinio mokymo programos „Bendrieji veiklos pagrindai“ kokybė, aktyviai dalyvauti Seimo Rudens sesijoje svarstant Policijos biudžeto klausimą.

Praėjusią savaitę Kėdainiuose įvyko LPPS tarybos posėdis, kuriame dalyvavo ir naujai įsteigtų Kauno bei Tauragės skyriaus nariai. Posėdžio nepraleido ir Kėdainių policijos komisariate dirbantys šios profesinės sąjungos nariai.

Išplėstiniame tarybos posėdyje buvo svarstomi „Programos 1000“ įgyvendinimo, Policijos biudžeto, pareigūnams organizuojamų privalomų mokymų pagal nuotolinio mokymo programą ir kt. aktualūs klausimai. Posėdžio metu identifikuoti opiausi klausimai  ir sudarytas „problemų policijoje bankas“.

Su LPPS nariais susitiko ir Kėdainių policijos komisariato viršininkas A.Vaina, kuris pasidalino savo patirtimi apie motyvacinės aplinkos kūrimą jo vadovaujamame padalinyje.

Daugiausia karščiausių diskusijų sulaukė „Programos 1000“ tolimesnis įgyvendinimas ir Policijos biudžeto klausimai.

LPPS taryba nutarė rugpjūčio mėn. vyksiančio tarybos posėdžio metu priimti sprendimą dėl tolimesnių  LPPS veiksmų, įsitraukimo ir dalyvavimo svarstant Policijos biudžeto klausimus Seimo rudens sesijoje.

Svarstant darbotvarkėje numatytus klausimus ir diskusijose iškeltas problemas, paaiškėjo, jog šiuo metu vienas aktualiausių klausimų – policijos pareigūnams 2019 metais organizuojami privalomi mokymai pagal nuotolinio mokymo programą „Bendrieji veiklos pagrindai“. Įvardintos ir pagrindinės, su šiais mokymais susijusios, problemos: neprofesionalus mokymo medžiagos parengimas, abejotinas tikslingumas, mokymuisi neskiriamas tarnybos laikas, testavimo forma, pasekmės prieštaraujančios teisės aktams, nenumatyta apskundimo tvarka ir pan.

LPPS nariai dalijosi savo neigiama patirtimi apie testo laikymo organizavimą, klaidingus ir teisės aktams prieštaraujančius atsakymus, kurie buvo fiksuojami kaip teisingi.

Taryba nusprendė, kad  siekiant pakeisti esamą situaciją, LPPS privalo siekti, jog būtų įvertinta šių mokymų kokybė.

Tarybos posėdyje taip pat aptartos  Nacionalinio susitarimo 2019 m. ir 2020 m. įgyvendinimo problemos, kurios yra tik policijos sistemoje, vykstantys teisminiai ginčai, tarnybinių ginčų komisijose nagrinėtos problemos, saugos ir sveikatos klausimai.

Diskusijos apie profesinių sąjungų veiklą ir bendradarbiavimą su darbdaviu, motyvacinės sistemos kūrimą, saugias ir sveikas darbo sąlygas persikėlė į neformalią aplinką – ekskursiją po vieną didžiausių įmonių AB „Lifosa“.

„Po šiais metais kovo mėn. įvykusio LPPS suvažiavimo ir vėliau įvykusių bei tebevykstančių skyrių steigimo, labai svarbu į sprendimų priėmimą įtraukti kuo daugiau LPPS narių. Tokio formato susitikimai, kuriuose dalyvauja ne tik tarybos, skyrių nariai, bet ir paprasti nariai, leidžia mūsų bendruomenei geriau komunikuoti tiek tarpusavyje, tiek su policijos pareigūnais, nesančiais profesinės sąjungos nariais“, – po posėdžio Kėdainiuose sakė LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

 

 

administrator