Nuteistųjų priekabiavimas prie pareigūnių kalėjimuose – liūdna kasdienybė

  • 0 Comments
  • 1117 Views

Profesinė sąjunga teigia, kad seksualinis priekabiavimas, kurį patiria ne viena pataisos įstaigose dirbanti pareigūnė, tam tikromis aplinkybėmis gali peraugti į nusikalstamą veiką ir todėl mano, jog nustačius priekabiavimo faktą neturėtų būti žiūrima pro pirštus ar nurašoma darbo specifikai.

Pravieniškių pataisos namuose 3 sektoriuje paskutinėmis balandžio dienomis įvyko du incidentai, kurių metu nuteistieji nederamai elgėsi su pareigūnėmis moterimis. Vedamas pasivaikščioti vienas nuteistųjų sugriebė jį lydėjusią pareigūnę ir bandė įstumti į pasivaikščiojimo kiemelį, kitu atveju – nuteistasis staigiu judesiu sugriebė pareigūnei lytinių organų srityje, sakydamas erotinio pobūdžio žodžius.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS)  pirmininkas Kęstutis Pauliukas teigia, kad tokie atvejai, jo nuomone, turėtų būti traktuojami kaip pareigūno užpuolimas.

 „Nuteistieji su pareigūnais vyrais elgiasi kitaip, nei su moterimis, vyrams siunčiami grasinimai ir keiksmažodžiai, o pareigūnėms – seksualinio pobūdžio priekabės ir psichologinis spaudimas. Neteko girdėti, kad nuteistasis kada nors sumanytų seksualiai priekabiauti prie vyro pareigūno, o štai moterys pareigūnės kalėjime tai patiria dažnai. Ir, kaip rodo, pastarieji įvykiai, nuo žodžių pereinama prie darbų, tokie veiksmai negali būti vertinami vien tik kaip nuteistojo drausmės pažeidimas“, – sakė K.Pauliukas.

Pasak profesinės sąjungos pirmininko, moterų dirbančių pataisos namuose tiesiogiai su nuteistaisiais tik auga, todėl seksualinio pobūdžio priekabiavimui, juolab nederamiems veiksmams įstaigose turi būti nulinė tolerancija.

„Siekiant išvengti panašių atvejų būtina peržiūrėti darbo organizavimą, o vaizdo stebėjimo kameros su garso įrašymo funkcija turėtų būti visur. Aklųjų zonų neturėtų likti, nes vaizdo registratoriai, kuriuos prie peties segi pareigūnai, kartais išsikrauna, arba nespėjama įjungti, arba užfiksuoto įrašo kokybė labai prasta“, – sako K.Pauliukas.

Pasak profsąjungos pirmininko, ne pareigūnas turi rinktis įrodymus, užtikrinti darbuotojų saugumą turi įstaiga, jos visų lygių vadovai, tiek organizuodami pamainos darbą, tiek ir pasitelkdami technologijas.

„Pareigūnams kartais, dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus tarnyboje, tenka pažeisti galiojančią tvarką ir, nepriklausomai vyras ar moteris, vieniems vesti nuteistąjį ar net kelis nuteistuosius, nors taisyklės nustato kitaip. Taip yra ir dėl darbo organizavimo spragų, ir dėl pareigūnų trūkumo, kuris šiuo metu yra didžiulis. Būtent taip nutiko ir pastaraisiais minėtais atvejais“, – teigia K.Pauliukas.

Blogiausia, anot profsąjungos pirmininko, pasikartojančioms situacijoms, su tokiais nuteistųjų poelgiais, kurie balansuoja tarp drausminio nusižengimo ir nusikalstamos veikos ribos, įstaigose neteikiamas deramas dėmesys, nedaromos išvados ir neieškoma išeičių.

„Todėl tik laiko klausimas, kada ta plona riba gali būti peržengta ir kokios pasekmės tokiu atveju gali būti. Ir tai tikrai neramina. Nepriklausomai nuo pareigūno lyties, kai liekama vienas prieš vieną su nuteistuoju, bet kada tokia akistata gali pasibaigti neprognozuojamai“, – sakė profsąjungos pirmininkas.

Pasak LRITĮPS pirmininko, profesinė sąjunga pasigenda nulinės tolerancijos panašiems įvykiams įstaigose ir norėtų, jog nuteistieji, kurie išdrįsta priekabiauti prie pareigūnių, sulauktų tvirto ir griežto atsako.

„Pasikartojantys priekabiavimo faktai, peraugantys, kaip rodo pastarieji įvykiai, į veiksmus, rodo, kad drausminės priemonės nuteistųjų neveikia ir jie jaučia įstaigos bejėgiškumą tokiais atvejais“, – sakė K.Pauliukas.

Pasak pareigūnių moterų, dirbant tiesiogiai su nuteistaisiais moterys pareigūnės susiduria su priekabiavimu ir tai yra juodoji jų darbo pusė, kuri neigiamai veikia, jos jaučia dėl to psichologinę įtampą, ne visada jos sulaukia ir kolegų palaikymo.

Minėtais dviem atvejais, viena pareigūnė sulaukė žaibiškos kolegų pagalbos, o nuteistasis už savo nederamus veiksmus, bemat atsidūrė drausmės kameroje, kitu – pareigūnė nesulaukė pagalbos iš pamainos budinčiojo.

„Mano nuomone, taip besielgiantiems nuteistiesiems drausminės nuobaudos per švelni bausmė. Manyčiau, kad tai yra smurtas pareigūno atžvilgiu ir ne kas kita kaip jo užpuolimas, todėl ir įstaigos vadovybės, ir pamainos elgesys panašiais atvejais turėtų būti griežtas – manyčiau, kad ir ikiteisminis tyrimas nuteistojo atžvilgiu turėtų būti pradedamas“, – sakė K.Pauliukas.  

administrator