Pagrindinis klausimas – darbo užmokesčio didėjimas – liko neišspręstas

  • 0 Comments
  • 382 Views

Kalėjimų departamente vykusiame  susitikime su profesinių sąjungų atstovais, kuriame dalyvavo ir  Teisingumo ministro pavaduotojas Ernestas Jurkonis, Kalėjimų departamento  vadovybė, pavaldžių įstaigų vadovai, pagrindinis diskusijų klausimas buvo pareigūnų ir darbuotojų darbo užmokestis.

Kalėjimo departamento atstovai, pristatydami 2019 metų darbo užmokesčio fondą sakė, jog jis lyginant su praėjusiais metais didesnis daugiau nei 10 proc. Departamento atstovai išsakė poziciją, jog reikėtų didinti darbo užmokestį jaunesniesiems specialistams, kurių koeficientas dabar yra 4 iki 4,5. Visoje kalėjimų sistemoje toks koeficientas yra nustatytas beveik 150 pareigūnų, ištarnavusių  nuo 1 iki 2 metų ir daugiau. Taip pat teigė, jog kelti koeficientus reikėtų ir viduriniosios grandies pareigūnams – nuo 5 iki 5,5 ir nuo 5,5 iki 6. Pagal tokį koeficientą atlyginimas skaičiuojamas beveik 90 pareigūnai.

Kalėjimų departamento atstovai pasiūlė, jog sutaupyti vieną milijoną eurų pavyktų, visiems sistemos pareigūnams atsisakius priemokos už kenksmingas ir labai kenksmingas sąlygas. Sutaupytos lėšos, anot departamento atstovų, būtų skirtos pareigūnų darbo užmokesčiui kelti. Kalėjimų departamento skaičiavimais, norint padidinti koeficientus jaunesniosios  ir viduriniosios grandies pareigūnams  nuo 4 iki 4,5, nuo 5 iki 5,5 ir nuo 5,5 iki 6 – reikėtų 527000 eurų.

Kalėjimų departamento sistemoje iš viso dirba 2400 pareigūnų. Pagal šį siūlymą, jei visi pareigūnai atsisakytų priemokos, darbo užmokestis padidėtų  tik 500 pareigūnų.

Profesinių sąjungų atstovams toks siūlymas pasirodė keistas, nes minėtą priemoką nustato Statutas.

„Šiandien siūlo atsisakyti priemokos už kenksmingas ir labai kenksmingas sąlygas, po pusmečio paprašys  atsisakyti apmokėjimo už dirbtus viršvalandžius ar naktinį darbą“, – po susitikimo stebėjosi Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Pauliukas.

Profesinių sąjungų lūkesčiai nesutapo ir su Kalėjimų departamento atstovų pozicija dėl koeficiento 4 atsisakymo. Profesinės sąjungos prašė, kad  šio koeficiento nebeliktų iki 2019 m. gegužės 1 d.,  atlyginimą pagal tokį koeficientą gaunantiems jaunesniesiems pareigūnams jis būtų pakeltas iki 4,5. Tuo tarpu departamentas šį koeficientą ketina kelti ne eilinių vertinimų procedūros metu, o palaipsniui per visus šiuos metus. Kalėjimų departamento atstovai teigė, neturintys pakankamo finansavimo, todėl priversti ieškoti būdų kaip sutaupyti.

Profesinių sąjungų nedžiugino ir tai, kad, įprastai vasario mėnesį rengiami, kasmetiniai pareigūnų vertinimai šiemet  vyks vėliau, nustatytas terminas juos atlikti iki š.m. balandžio 10 d.

Susitikime profesinės sąjungos išsakė savo poziciją, kad  2019-ųjų  darbo užmokestis turi didėti, o 2018 metais pradėti ir neužbaigti, su šiuo klausimu susiję, darbai pagaliau būtų atlikti šiemet. Taip pat  pateikė siūlymą viduriniosios grandies pareigūnams, kuriems nustatytas koeficientas  nuo 5 iki 8 (lubos), jį kelti palaipsniui po 0,5 dalies; o jaunesniosios grandies pareigūnams, ištarnavusiems 10 metų ir daugiau metų – nuo 5 iki 5,5  (lubos – 7).

Toks profsąjungų siūlymas pateiktas ne šiaip sau. Dėl atlygio nelygybės skirtingos įstaigose, atsiradusios, kai praėjusiais metais kai kurios įstaigos nevykdė Kalėjimų departamento pavaldžių įstaigų direktorių tarybos protokolo, pareigūnai ėmė pereidinėti į tas, kuriose didesnis apmokėjimas už darbą, o likusios susidūrė su darbuotojų trūkumu.

Susitikime dalyvavusios profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai pasiūlė kelti atlyginimus ir Kalėjimų departamento gydymo įstaigoje dirbantiems slaugytojams, juolab, kad šios profesijos atstovams atlyginimai įprastose medicinos įstaigose didėjo. Deja, Kalėjimų departamentas kol kas tokios galimybės nemato, nebent būtų imtasi reorganizacijos.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų ir Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinių sąjungų atstovų teigimu, nuvylė tai, jog vienintelį būdą pakelti atlyginimus, koeficientus Kalėjimų departamento atstovai mato tik kažko atsisakant, sumažinant ar atimant.

Reziumuojant susitikimo rezultatus, vienintelis pozityvus Kalėjimų departamento siūlymas – pakelti koeficientą jaunesniesiems pareigūnams nuo 4 iki 4,5.

Kadangi profesinėms sąjungoms ir Kalėjimų departamentui nepavyko susitarti dėl pareigūnų darbo užmokesčio didėjimo, ketinama dar kartą kreiptis į Teisingumo ministrą, kad ši problema pagaliau būtų pradėta spręsti iš esmės.

.

 

 

administrator