Pareigūnų deficitas bausmių vykdymo sistemoje neišvengiamas

  • 0 Comments
  • 1158 Views

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – LRITĮPS) pirmininkas Kęstutis Pauliukas teigia, kad dėl Vidaus tarnybos statute (toliau – Statutas) nustatyto tarnybos trukmės ribojimo jaunesniosios grandies pareigūnams, jau netrukus sistemą vienas po kito turės palikti ilgamečiai pareigūnai, o darbuotojų deficitas trukdys tinkamai organizuoti darbą pataisos įstaigose.

Pagal Vidaus tarnybos statuto 73 straipsnį, nustatantį pareigūnų vidaus tarnybos trukmę, pirminės grandies pareigūnas gali tarnauti iki kol jam sukaks 55 metai, vidurinės grandies – kol sukaks 60 metų, aukštesniosios ir aukščiausiosios grandies –  iki 65 metų.

Jaunesniosios grandies pareigūnų, kuriems jau netrukus sukaks 55 metai, sistemoje, anot profesinės sąjungos pirmininko, labai daug.

„Nesuskubus inicijuoti Statuto pataisos ir neprailginus tarnybos jaunesniosios grandies pareigūnams dar trejiems metams (iki sukaks 58 m.), bausmių vykdymo sistemą pakirs darbuotojų krizė. Paliekančių sistemą bus gerokai daugiau, nei į ją ateinančių. Skaudžiausiai ji smogs Pravieniškių pataisos namams ir Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriui“, – sakė K.Pauliukas.

Krizė palies ne tik bausmių vykdymo, bet ir priešgaisrinės apsaugos sistemą, kurioje taip pat daug 55 – erių netrukus sulauksiančių jaunesniosios grandies pareigūnų.

Pasak LRITĮPS pirmininko, apie šią problemą profesinė sąjunga kalbėjosi tiek su Teisingumo ministru, tiek ir su Kalėjimų departamento direktoriumi.

„Teisingumo ministro pozicija, kurią girdėjome susitikimų metu, mūsų siūlymui, pratęsti tarnybos trukmę jaunesniosios grandies pareigūnams dar trejiems metams, nebuvo priešiška. Tačiau kol kas nežinome ar Teisingumo ir Vidaus reikalų ministrai kreipsis į Seimą dėl įstatymo 73 punkto pakeitimo“, – kalbėjo K.Pauliukas.

Anot Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (toliau – VAITĮPS) pirmininko Vitalijaus Jagmino, bausmių vykdymo sistemoje ir taip trūksta pareigūnų, o ateiti dirbti į sistemą, kurioje nepatrauklios darbo sąlygos ir menki atlyginimai norinčių vis mažiau ir mažiau, tad problemą būtina spręsti nedelsiant.

„Jeigu nebus imtasi ryžtingų žingsnių, bausmių vykdymo sistema susidurs su jaunesniosios grandies pareigūnų deficitu, o tai reiškia, kad įstaigose vargu ar bus galima užtikrinti tinkamą tarnybą“, – apie gresiančią krizę kalbėjo VAITĮPS pirmininkas V.Jagminas.

Pasak VAITĮPS pirmininko, profesinės sąjungos teisininkai rengia minėto teisės akto projektą, kurį pateiks Teisingumo ministerijai bei Kalėjimų departamentui, prašydama tarpininkauti ir teikti jį Seimui skubos tvarka.

 

 

 

 

 

 

administrator