Prašoma naikinti VRM sprendimą dėl pertvarkų VSAT pažeidus procedūras

  • 0 Comments
  • 1103 Views

Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija (toliau – LTPF) raštu kreipėsi į vidaus reikalų ministrę dėl informavimo ir konsultavimo procedūros pažeidimo VRM pradėjus VSAT struktūrinių padalinių vidinės struktūros pertvarką.

Apie planus naikinti Migracijos valdybą Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija sužinojo š.m. gegužės 31 d. Valstybės sienos apsaugos tarnybos valdymo komiteto posėdyje, kuriame ir buvo pristatytas Užsieniečių registracijos centro, Migracijos valdybos, Pasienio rinktinių Migracijos skyrių funkcijų peržiūrėjimas ir planuojami struktūriniai pertvarkymai.

Birželio 2 d. LTPF kreipėsi į Valstybės sienos apsaugos tarnybą, prašydama, kai reikalauja teisės aktai, pradėti konsultacijas, susijusias su struktūriniais pokyčiais Tarnyboje bei detaliai aptarti šiuos ir kitus, konsultacijų metu kilusius klausimus. Prieš pradedant konsultacijas buvo paprašyta pateikti informaciją: kokie, kaip ir kada bus konkrečiai vykdomi struktūriniai pertvarkymai, kokie šių pertvarkymų tikslai, koks – ekonominis efektas, kokias pareigybes numatoma siūlyti pareigūnams, kurių pareigybės naikinamos.

Ir nors LTPF atsakymą iš VSAT gavo, konsultavimo procedūra nebuvo nei pradėta, nei vykdyta, jokie dokumentai šiais klausimais jai, kaip socialiniam partneriui nebuvo pateikti.

Nepaisant, jog nevyko jokios konsultacijos su socialiniais partneriais, VRM pritarė VSAT siūlymui dėl perteklinių pareigybių perskirstymo ir/ar panaikinimo, taip pat dėl Migracijos valdybos naikinimo, motyvuodama, jog migracijos krizė pasibaigė.

Toks VRM sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, prieštaraujantis Darbo kodekso nuostatoms dėl informavimo ir konsultavimosi, prieštaraujantis 2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2002/14/EB dėl bendros darbuotojų informavimo ir konsultavimosi su jais sistemos sukūrimo Europos bendrijoje.

Neatlikus informavimo ir konsultavimo pareigos, negali būti priimtas joks sprendimas jokiame lygmenyje, t.y. nei VSAT, nei VRM neturi teisės pritarti jokiai VSAT struktūrinių padalinių vidinei struktūrinei pertvarkai, jokiems pareigybių perskirstymams, panaikinimams, jeigu dėl šių klausimų buvo pateiktas prašymas atlikti konsultavimosi procedūrą. Pareiga atlikti informavimo ir konsultavimosi procedūrą yra imperatyvi ir negali būti pažeista.

Šiandien LTPF atstovai dėl šio klausimo susitinka su Seimo Socialdemokratų frakcija.

administrator

Leave A Comment