VRM išaiškino, kad viršvalandžiai turi būti fiksuojami, o už juos sumokama

  • 0 Comments
  • 1144 Views

Pastaruoju metu padaugėjo pareigūnų skundų dėl laiko apskaitos bei apmokėjimo už dirbtus viršvalandžius policijos įstaigose. Policijos pareigūnai skundžiasi, kad jiems neapmokama už dirbamas valandas, o dažnai ir nefiksuojama, kai pamaina trunka ilgiau nei nustatyta, jie verčiami imti papildomas poilsio dienas ne savo noru, negali pasirinkti poilsio dienos laiko, o kai kuriose įstaigose problema tampa net ir suteikti poilsio dienas, nes trūksta pareigūnų.

Vidaus tarnybos statuto 46 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog pareigūnų viršvalandžiais laikomas laikas, kurį šie pareigūnai faktiškai dirba viršydami nustatytą pamainos ar apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko normą.

Profesinių sąjungų centras neseniai gavo Vidaus reikalų ministerijos (toliau-VRM) išaiškinimą dėl viršvalandžių ir apmokėjimo už juos.

VRM išaiškino, jog „viršvalandžiai, kurie susidaro viršijus pareigūno darbo grafike nustatytą pamainos laiką, iš karto darbo laiko žiniaraštyje, turi būti žymimi kaip viršvalandžiai ir apmokami kaip viršvalandžiai, nepriklausomai nuo to, kad vėliau, pakoregavus grafiką ir nustačius mažiau darbo valandų, per apskaitinį laikotarpį viršvalandžiai nebesusidaro.

Viršvalandžiai, kurie susidaro viršijus nustatytą apskaitinio laikotarpio bendrą darbo laiko normą, nustatomi tik apskaitinio laikotarpio pabaigoje faktinį dirbtą laiką palyginus su apskaitos laikotarpio darbo norma ir atitinkamai apmokami“.

Profesinių sąjungų centrui priklausančios profesinės sąjungos artimiausiu metu planuoja kreiptis į Policijos departamentą, kad jam  pavaldžios įstaigos, po VRM išaiškinimo, atliktų patikrinimus ir ištaisytų klaidas, padarytas interpretuojant šios normos taikymą, perskaičiuotų ir teisingai atlygintų pareigūnams už dirbtus viršvalandžius.

Jei artimiausiu metu, Policijos departamentas ignoruos profesinių sąjungų prašymą dėl darbo apskaitos peržiūrėjimo, profesinių sąjungų narius, susidūrusius su minėta problema, kviesime kreiptis į Profsąjungų centro teisininkes konsultacijai ir dokumentų, dėl neteisingai apskaičiuoto darbo užmokesčio, neapskaitant viršvalandinio darbo, parengimo.

 

 

administrator