Profsąjunga atkreipė dėmesį į neteiktiną praktiką – budėjimą namuose be atlygio

  • 0 Comments
  • 1336 Views

Neseniai vykusiame Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Valdymo komitete buvo diskutuota pareigūnams aktualiais darbo organizavimo, priemokų mokėjimo ir kitais klausimais. Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinei sąjungai inicijavus – čia buvo aptartas ir Vilniaus apskrities VPK darbo organizavimas NATO viršūnių susitikimo metu.

„Policijos pareigūnai vis dar nežino kaip ir ką jie darys, kokiu režimu dirbs, toks delsimas stebina“, – sakė VAITĮPS pirmininkas Vitalijus Jagminas.

Pasak VAITĮPS pirmininko, neabejojama, kad visos tarnybos atsakingai rengiasi šiam ypatingam įvykiui Vilniuje, tačiau norėjosi pagaliau iš Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovo išgirsti išsamiau apie pareigūnų darbo specifiką minėtu laikotarpiu.

Kaip pristatė Vilniaus apskrities policijos administracijos atstovai, NATO viršūnių susitikimo metu pajėgos bus pasitelkiamos ir iš visų apskrities komisariatų, visų padalinių, nes šiam išskirtiniam įvykiui reikia didelių pajėgų. Taip pat informavo, jog galimai darbas bus organizuojamas 12 valandų pamainomis, stengiantis nepažeisti nepertraukiamo darbo ir poilsio laiko režimo, tačiau jeigu teks dirbti viršvalandžius, už juos bus apmokėta.

Vilniaus apskrities VPK vadovas teigė, jog nors ir prireiks didelių pareigūnų pajėgų, ikiteisminį tyrimą atliekantys pareigūnai dirbs įprasta tvarka, o pasitelkiami galės būti tik išimties tvarka.

Jis taip pat sakė, jog detalūs, su kitomis institucijomis suderinti planai, dėl darbo NATO viršūnių susitikimo metu bus aiškūs po birželio 16 d., po susitikimų su JAV atstovais.

Kitas klausimas svarstytas komiteto posėdyje – priemokų mokėjimas.

Anot V.Jagmino, kadangi pats dalyvavo priemokų mokėjimo komisijos darbe, gavo daug pagrįstų klausimų, kodėl už tą patį darbą skirtingiems pareigūnams skiriamos ne vienodo dydžio priemokos.

„Kaip profesinės sąjungos pirmininkas manau, kad priemokos už panašų ar identišką darbą turėtų būti vienodos, ir negali būti atvejų, kai vienam priemoka už darbą buvo sumokėta, kitam – nors darė tą patį – nesumokėta. Keista, jog niekas negali paaiškinti, kodėl taikoma tokia nevienoda praktika“, – sakė VAITĮPS pirmininkas.

Vilniaus apsk. VPK viršininkas R.Žekonis tuo tarpu teigė, jog Vilniaus apskr. VPK priemokų skyrimo komisija svarsto kiekvieną atvejį ir įvertina prašyme skirti priemoką nurodytas aplinkybes bei motyvus, tačiau, kadangi siekiama padidinti pareiginės algos koeficientus, lėšų priemokoms skiriama mažiau, priemokos skiriamos ne visiems, o tik geriausiai dirbantiems darbuotojams už darbo rezultatus, o lėšos skirtos priemokoms viršija biudžete joms skirtą eilutę.

„Niekuo nepagrįstas priemokų mokėjimas-nemokėjimas tikrai nemotyvuoja pareigūnų. Paliekama terpė manipuliacijoms ir vėl pasikartosiu, kad atsiranda myliu-nemyliu momentas, tai  ydinga praktika. Dėl jos kyla nereikalingos įtampos kolektyve, jis skaldomas, o to visiškai nereikia“, – sakė V.Jagminas.

Kadangi priemokų mokėjimo klausimas liko neišspręstas, Vilniaus apskrities profesinė sąjunga nusprendė artimiausiu metu kreiptis į Policijos departamentą, kad jis pagaliau būtų išspręstas.

VAITĮPS pirmininkas priminė, jog negalima pamiršti, būtina kelti po vaiko priežiūros atostogų sugrįžusių pareigūnų koeficientą, tačiau Vilniaus apskrities VPK administracijos atstovas į tai atsakė, jog visiems jiems padidinti pareiginės algos koeficientą iki remtino arba skirti priemoką šiuo metu nėra finansinių galimybių ir akcentavo, kad pareiginės algos koeficientai bus padidinti, atsiradus finansinėms galimybėms.

Valdymo komitete aptartas ir remtinų koeficientų klausimas.

Pasak VAITĮPS pirmininko, dėl remtinų koeficientų panaši situacija kaip ir dėl priemokų – vieniems duodami, kitiems – neduodami, todėl jų taikymas turėtų būti aiškiau standartizuotas ir neturėtų likti terpės interpretacijoms.

„Man labai keista, kad Vilniaus apskrities VPK nenori skaidrinti šio proceso, kiek už ką yra mokama ir kodėl, nors tai labai svarbu motyvacijai ir skaidrumui“, – kalbėjo V.Jagminas.

Diskusijų sulaukė ir ne pirmą kartą profesinės sąjungos keliamas – budėjimo namuose klausimas.

„Profesinę sąjungą nuolat pasiekia skundai, kad tam tikruose specializuotuose padaliniuose vyrauja keista budėjimo namuose praktika, kai sudaromi kažkokie žodiniai susitarimai, o darbdavys nurodo pareigūnui „būti“ namuose, kad prireikus jį galėtų iškviesti dirbti. Ir atlygis pareigūnui mokamas tik tuo atveju, jeigu jo budėjimo namuose metu jis buvo iškviestas į tarnybą“, – situaciją pristatė V.Jagminas.

Pasak profesinės sąjungos pirmininko, tokios neigiamos praktikos buvo atsikratyta prieš daug metų, bet ir vėl, kai kuriuose padaliniuose, imama taikyti.

„Susidaro nuomonė, kad pareigūnų trūkumas dengiamas nefiksuojant budėjimo namuose valandų. Toks gudravimas nekelia motyvacijos ir primena baudžiavą. Priminsiu, jog Vilniaus apskrities VPK pradėjus taikyti suminę darbo laiko apskaitą visiems pareigūnams, buvo teigiama, jog ji bus naudinga ir patogi, tačiau, kai matome tokius pavyzdžius kaip budėjimai namuose už kuriuos pareigūnams nesumokama, drįstame abejoti tokio sprendimo nauda“, – sakė V.Jagminas.

Dėl šio klausimo VAITĮPS priėmė sprendimą kreiptis tiek į Policijos departamentą, tiek į Vilniaus apskrities VPK.

Valdymo komitete Vilniaus apskrities VPK vadovybė  pristatė finansinę situaciją – skolų nėra, bet ir pertekliumi pasigirti negali, todėl teks gyventi taupiai. Dėl lėšų trūkumo kol kas negalima pakelti ir sostinės priemokos dydžio. Todėl Vilniaus apskrities policijos vadovybė paprašė socialinių partnerių įsijungti į procesą ir paraginti politikus numatyti sostinės priemokai lėšas ateinančių metų Policijos departamento biudžete.

Profesinių sąjungų atstovams pasiteiravus apie galimybę mokėti pareigūnams už viršvalandinį darbą, Vilniaus apskr. VPK vadovybė atsakė, jog siekiant taupyti lėšas ir daugiau lėšų skirti pareiginės algos koeficientų padidinimui, priimtas sprendimas mažiau dirbti planuoto viršvalandinio darbo; viršvalandinį darbą organizuoti racionaliai ir atsakingai, tačiau pabrėžė, kad neplanuotas viršvalandinis darbas bus apmokėtas.

Vilniaus apskrities vadovybė pasidžiaugė, jog galimai pavyko prisitraukti 45 jaunus pareigūnus, jie netrukus pradės dirbti,

Tačiau, anot VAITĮPS pirmininko, toks pareigūnų kiekis problemos neišspręs, nes trūkumas yra per  400 pareigūnų.

„Taupymas policijoje – visada blogai, nes tai atsiliepia ne tik pareigūnų motyvacijai, bet pirmiausia – visuomenės saugumui. Šiuo metu mums kaip profesinei sąjungai aktualiausi klausimai – išguiti iš policijos vergovę, kad nei vienoje įstaigoje nebūtų praktikuojami budėjimai namuose be atlygio, o priemokos būtų mokamos ne pagal simpatijas, todėl šiame komiteto posėdyje netenkinę sprendimai neliks užmarštyje – esame nusprendę kelti juos tiek departamento vadovybei, tiek dėl jų kalbėtis su Vilniaus apskrities policijos vadovu“, – sakė VAITĮPS pirmininkas. 

administrator

Leave A Comment