VRM inicijuotai reformai – kirtis Seime

  • 0 Comments
  • 1167 Views

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (toliau – LRITĮPS) sveikina Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto sprendimui nepritarti siūlomam Viešojo saugumo tarnybos (VST) prijungimui prie Policijos departamento.

Vakar vykusiame komiteto posėdyje buvo nutarta, kad Vidaus reikalų ministerijos inicijuota reforma  yra nesavalaikė, be to, ministerija taip ir nesugebėjo pateikti svarių argumentų, kodėl būtent toks VST reformos modelis – tarnybos prijungimas prie Policijos, yra geriausias.

Komitetas bendru sutarimu priėmė sprendimą rekomenduoti Teisės ir teisėtvarkos komitetui grąžinti parengtą projektą Vidaus reikalų ministerijai tobulinimui.

Kęstutis Pauliukas, LRITĮPS pirmininkas, sako tikintis, jog šis komiteto sprendimas užkirs kelią VST naikinimui.

„Sakoma, kad viena kregždė – dar ne pavasaris. Visgi tai labai svarbus Seimo komiteto sprendimas, kuris, tikiu, pristabdys šios neparengtos, nesavalaikės, su socialiniais partneriais neišdiskutuotos reformos įgyvendinimą. Labai noriu tikėti, kad Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai išgirs kolegų nuomonę ir atsižvelgs į ją. Dabartiniame geopolitiniame kontekste, turiu mintyje karą Ukrainoje, galimą naują migrantų bangą, Kremliaus kurstomus neramumus Artimuosiuose Rytuose, VST naikinimas jungiant ją prie Policijos viso labo yra nesuprantamas vidaus reikalų ministrės bandymas krautis politinį kapitalą Lietuvos saugumo sąskaita arba banalus kerštas tarnybai, su kurios ankstesniais vadovais ji yra turėjusi viešų nesutarimų“, – teigia K. Pauliukas.

Ne mažiau svarbu, anot jo, ir tai, kad prieš reformą pasisakė įvairioms Seimo frakcijoms priklausantys Seimo nariai. „Vargu ar taip būtų, jei reforma turėtų bent kokį racionalų pagrindą“.

Šiandien LRITĮPS atstovai su reforma susijusią situaciją aptarė su Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija Seime.

Profesinė sąjunga savo nepritarimą minėtai reformai išreiškė šių metų rugsėjo viduryje prie Seimo surengdama protesto akciją, taip pat Seimui pateikdama peticiją dėl nepritarimo reformai, kurią pasirašė pusė VST pareigūnų.

Profesinės sąjungos atstovai pabrėžia, kad reforma yra vykdoma ne laiku dėl Lietuvos saugumui iš Rytų kylančių grėsmių. Be to, jos būtinumas ir pasirinktas modelis nėra pagrįstas teisinio reguliavimo poveikio vertinimu, nors to reikalauja Lietuvos teisės aktai.

VST prijungimui prie policijos taip pat nepritaria Lietuvos policijos profesinė sąjunga, abejones dėl reformos yra išsakę ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos atstovai.

administrator

Leave A Comment